Politieke gezindheid mag volgens het
kabinet voortaan bij benoemingen in het openbaar bestuur geen
beslissende rol meer spelen. Geschiktheid en bekwaamheid voor de
functie staan voorop. Een grotere transparantie rond deze
benoemingen is gewenst. Daarom wil het kabinet vooraf
kwaliteitseisen voor de functie bekend maken en meer kenbaarheid
geven aan vacatures en procedures. Dat staat in de reactie van het
kabinet op het advies van de Raad voor het openbaar bestuur,
'Benoemingen in het openbaar bestuur: transparant, onderbouwd en
functioneel'.

Naast de kwaliteitseisen kan voor bepaalde
functies in het openbaar bestuur politieke gezindheid wel een
zekere rol spelen. Zo is het redelijk om bij de benoeming van
commissarissen van de Koningin en burgemeesters te streven naar een
evenwichtige verdeling over de politieke, maatschappelijke en
levensbeschouwelijke stromingen. Bij Hoge Colleges van Staat, met
name de Raad van State, kan rekening worden gehouden met politieke
gezindheid om een eenzijdige samenstelling van deze colleges te
voorkomen. Bij adviescommissies kan politieke affiniteit alleen een
rol spelen om oververtegenwoordiging van een politieke kleur te
voorkomen.

Voor het vervullen van vacatures van
topambtenaren geldt dat politieke achtergrond geen rol meer mag
spelen. Hier is het uitgangspunt dat selectie alleen plaatsvindt op
basis van de geschiktheid voor de functie. Verwacht wordt dat de
politieke samenstelling van de benoemende overheid verandert
waardoor het huidige kabinet op andere manier de benoemingen plaats
wil zien vinden.

bron:RVD