Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de stijging van topinkomens in de (semi-)publieke en private sector aan te pakken. Dat zei minister-president Balkenende na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

Het kabinet vraagt de commissie-Frijns, die toeziet op de naleving van de code-Tabaksblat, om al in het derde kwartaal van dit jaar te rapporteren over de naleving van de code. Het gaat dan vooral om de bepaling dat gouden handdrukken niet hoger mogen zijn dan à©à©n jaarsalaris en om het verbod op leningen aan eigen bestuurders en commissarissen. Het kabinet bekijkt dan of eventueel wettelijke maatregelen nodig zijn.
Het kabinet zal werkgevers en werknemers aanspreken op de afspraken uit het Sociaal Akkoord van november 2004, waarin afspraken zijn gemaakt over een terughoudende loonontwikkeling.
Voor de (semi-)publieke sector wordt het toekomstige ministerssalaris de norm. Voor salarissen die boven deze norm uitkomen, is een besluit nodig van een minister of de ministerraad.
Het kabinet gaat verder het gesprek aan met andere belanghebbenden, zoals de pensioenfondsen, de Vereniging van effectenbezitters (VEB) en publieke aandeelhouders als gemeenten en provincies.
Het kabinet gaat met de Stichting van de Arbeid (Star) praten over de mogelijkheid en wenselijkheid van aftrekbaarheid van personeelsopties. Het gaat dan om de vraag of opties in mindering kunnen worden gebracht bij de betaling van vennootschapsbelasting.
Genomen maatregelen
In de afgelopen jaren heeft het kabinet al een aantal maatregelen genomen. Zo is het wetsvoorstel ingediend waardoor ondernemingsraden een recht op informatie krijgen over de beloning van het topmanagement. Ook heeft het kabinet besloten dat alle topsalarissen in de (semi-)publieke sector die hoger zijn dan het ministerssalaris, openbaar moeten worden gemaakt.

bron:RVD