Het overleg van de fractievoorzitters van
CDA, PvdA en ChristenUnie onder leiding van informateur Wijffels
vinden deze week plaats plaats in de voormalige woning van de
dichter Jacob Cats in Den Haag.

Dit zogenaamde Catshuis is voor dit doel
door de minister-president aan de informateur beschikbaar gesteld.
De woning functioneert momenteel als ambswoning van de
minister-president en is de afgelopen jaren ingrijpend
gerenoveerd.

De fractievoorzitters van CDA, PvdA en
ChristenUnie komen op 10, 11 en 12 januari onder leiding van
informateur Wijffels bijeen.

bron:RVD