Het Kabinet streeft er naar in oktober de kabinetsreactie op het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost naar de Tweede Kamer te sturen. Dat schrijft minister Hirsch Ballin in een brief aan de kamer.

Gezien de ernst van de zaak hecht het kabinet aan een zorgvuldige en volledige reactie op het rapport. Door het aantreden van twee nieuwe ministers zal daarvoor meer tijd nodig zijn.
 
bron:MinJus