De staatssecretaris van Cultuur en Media, Medy van der Laan, zal zeven kandidaten voor de nieuwe raad van toezicht van de Publieke Omroep voordragen voor benoeming door de Koningin. Voorzitter wordt dhr. mr. Cees Smaling (1945) voormalig voorzitter raad van bestuur PCM uitgevers. De overige leden zijn dhr. ir. B. F. Dessing (1948), voorzitter raad van bestuur VGZ-IZA groep, dhr. dr. A. A. Dijkhuizen (1953), voorzitter raad van bestuur Wageningen Universiteit en Research Centrum, dhr. prof. dr. N.A.N.M. van Eijk (1961) Bijzonder hoogleraar Media en Telecommunicatierecht Universiteit van Amsterdam, mevr. prof. dr. V. Frissen (1960) Hoofd afdeling ICT en Beleid TNO-ICT en bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering, mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959) CEO Currence Holding en dhr. D. Terpstra (1956) voorzitter HBO-raad (aangedragen door de ondernemingsraden van de publieke omroep).

 

De benoeming gaat 1 januari 2006 in. De vier huidige leden van de raad van toezicht, die tijdelijk zijn aangebleven, zullen dan terugtreden. Aan de voordracht is een zorgvuldige, openbare procedure voorafgegaan. Van der Laan heeft een onafhankelijke benoemingsadviescommissie ingesteld bestaande uit dhr. Th. Stoelinga (voorzitter), mevr. E. Prins (Stichting de Ombudsman)en dhr. A. van Hecke (VRT, Vlaanderen). De commissie werd bij haar werkzaamheden ondersteund door het bureau stichting Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. Voor het werven van kandidaten is onder meer een advertentie geplaatst in de landelijke dagbladen.

Op 1 september 2005 is de Mediawet gewijzigd: de omroepvoorzitters maken geen deel meer uit van de Raad van Toezicht. Voor de nieuwe, onafhankelijke Raad van Toezicht zijn kandidaten gezocht die toezicht en deskundigheid verenigen op uiteenlopende terreinen (media-inhoudelijk, juridisch, algemeen bestuurlijk, HRM, bedrijfsmatig en financieel). Zij horen het huidige kabinetsbeleid te steunen en hebben geen enkele affiniteit met de omroepverenigingen.

bron:OCW