In het 1e kwartaal van 2007 werden 45.255
woningtransacties geregistreerd. Dat zijn er 2263 (ofwel 4,8%)
minder dan in dezelfde periode van 2006. Dat blijkt uit onderzoek
van de website woningmarktcijfers.nl die de cijfers van het
Kadaster nader analyseert. Het is al 8 maanden op rij dat er minder
woningtransacties zijn dan in dezelfde maand van het voorgaande
jaar. Volgens directeur Leo van de Pas van Woningmarktcijfers.nl
werd de daling wel verwacht. Het eerste kwartaal van 2006 (47.500
transacties) stak namelijk met kop en schouders uit boven
voorgaande jaren toen het gemiddelde in het 1e kwartaal op ruim
40.000 lag. De verschillen per provincie zijn groot. In 3
provincies (Utrecht, Overijssel en Drenthe) was de daling van het
aantal transacties meer dan 10%. In Zeeland was de daling met 0,6%
het geringst. In de bijlage vindt u een grafiek met het aantal
transacties in het eerste kwartaal vanaf 1998.

2,8% prijsstijging ten opzichte van
2006

De gemiddelde verkoopprijs van alle
verkochte woningen steeg naar 242.500 euro. Dat is 2,8% meer dan de
gemiddelde prijs van het gehele jaar 2006. Noord Holland kende de
grootste prijsstijging, namelijk 5,1%, terwijl Drenthe en Zeeland
een lichte daling meemaakten. In vergelijking met het eerste
kwartaal 2006 gingen de prijzen met 5,6% omhoog. Ook nu nam Noord
Holland met 9,5% de grootste stijging voor haar rekening.
Gedetailleerde gegevens zijn te vinden in de bijgevoegde tabel.

Rapport woningmarkt Nederland
(vooraankondiging)

Eind april verschijnt een korte en bondige
rapportage (ca.10 pagina's) over de woningmarkt in Nederland. Met
grafieken en tabellen worden de ontwikkelingen in de verschillende
provincies toegelicht, onder andere per woningtype. Tevens bevat
het rapport grafieken over de ontwikkeling van woonlasten,
betaalbaarheid en aanbod versus vraag. Een must voor iedereen die
in de woningmarkt actief is. U kunt het rapport in PDF formaat
ontvangen door 50 tickets te bestellen en 73,38 euro over te maken.
In april en mei betaalt u dus niets extra's voor dit rapport. Met
deze tickets kunt u o.a.grafieken en tabellen per
gemeente/provincie opvragen over de periode 1993-2006. De gegevens
van het 1ste kwartaal worden binnenkort verwerkt.

bron:Woningmarkt.nl