Rekenmodel kwantificeert economische en maatschappelijk waarde van sportfaciliteiten in woonwijken
Laren, 11 februari 2008 – Kadenza, specialist op het gebied van Enterprise Intelligence, ontwikkelt een rekenmodel waarmee gemeenten de economische en maatschappelijke waarde van sportfaciliteiten in woonwijken kunnen bepalen. Onder regie van InnoSportNL hebben de Gemeente Amsterdam, NOC*NSF, woningcorporaties Ymere en Het Oosten, Bpf Bouwinvest en de bedrijven Kadenza en Flux de krachten gebundeld in dit innovatief project. De achterliggende gedachte van dit project is dat een toename van de sportparticipatie van burgers uiteindelijk in een maatschappelijke en economische waardecreatie van de woonwijk resulteert. Dit laatste wordt meetbaar door de toepassing van het rekenmodel van Kadenza. Daarmee wordt de ontwikkeling van de vastgoedprijzen in woonwijken in relatie tot sportvoorziening gekwantificeerd.

Het afgelopen jaar heeft het kabinet veel aandacht besteed aan de leefbaarheid van woonwijken. Het investeren in lokale sportfaciliteiten vormt een belangrijk onderdeel van dit nieuwe beleid. InnoSportNL is een project gestart om te kunnen bepalen of de aanwezigheid van sportfaciliteiten de waarde van het vastgoed in de woonwijk positief beïnvloedt. Met behulp van het door Kadenza te ontwikkelen rekenmodel kan deze waarde financieel worden onderbouwd. Het rekenmodel zal in eerste instantie voor de Gemeente Amsterdam worden gemaakt. Vervolgens zal het model door middel van één of enkele vervolgprojecten worden uitgebreid naar een landelijk niveau.

 

“Wij zijn verheugd in dit project een rol te kunnen spelen”, zegt Bas Botman, adviseur bij Kadenza. “Het streven van gemeenten om de leefbaarheid in woonwijken op deze manier te verbeteren draagt bij aan een betere samenleving. Dat is iets waar wij ons als maatschappelijk verantwoorde onderneming geheel in kunnen vinden. Het innovatieve rekenmodel dat wij voor dit project ontwikkelen vormt een belangrijke pijler voor de financiële onderbouwing. Met een goede kwantificering van de waarde van vastgoed door aanwezigheid van sportvoorzieningen creëren wij een groot draagvlak voor dit project. Daarmee worden gemeenten in Nederland gestimuleerd aan dit soort projecten een voorbeeld te nemen.”

 

Jeroen van Tets, programmamanager van NOC*NSF zegt: “Het breed gedragen argument dat sportvoorzieningen in de woonwijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in die wijk vraagt om een kwantitatieve onderbouwing. Vanuit die vraag  zijn wij buitengewoon geïnteresseerd in de ontwikkeling van dit innovatieve rekenmodel.”

 

Jan Willem van der Wal, directeur van InnoSportNL: “Met dit project laten we zien dat sociale innovatie en innovatie in de sport elkaar op een originele manier kunnen versterken.”

 

“Het is voor alle Amsterdammers belangrijk dat je eigen buurt je uitdaagt om te sporten en te bewegen”, zegt Carolien Gehrels, Wethouder Sport en Recreatie van de Gemeente Amsterdam. “Dit project laat zien dat wij samen het vraagstuk van bewegen kunnen en willen aanpakken. Amsterdam neemt hierin het voortouw en ik denk dat dit op den duur veel oplevert voor de Amsterdammer en de samenleving in het algemeen.”

 

--------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Leene bij Kadenza op 06-46271955.

 

Over InnoSportNL

InnoSportNL is het nationale instituut voor innovatie in de sport en is gevestigd op het nationale sportcentrum Papendal te Arnhem. De ambitie en doelstellingen van InnoSportNL worden structureel ondersteund door het ministerie van VWS. Meer informatie op www.innosport.nl.

 

Over Kadenza

Kadenza is specialist op het gebied van Enterprise Intelligence. Kadenza levert oplossingen voor ondernemingen die over optimale bedrijfsinformatie willen beschikken om hun strategie, processen en resultaten te verbeteren. Kadenza ontsluit alle in de onderneming aanwezige informatie. Door de combinatie van IT-expertise en ervaring in bedrijfsvoering en -processen levert Kadenza een meetbare bijdrage aan het succes van ondernemingen. Kadenza werkt aan vele projecten bij toonaangevende ondernemingen in Nederland, verdeeld over diverse branches: finance, telecom, retail, transport en bestuursorganen binnen de overheid. Kadenza is gevestigd in Laren (NH) en heeft 80 ervaren consultants in dienst. Meer informatie: www.kadenza.nl.

 

Meer informatie:

Marcommit PR

Yvonne Fisscher

035 582 27 30

[email protected]