De Tweede Kamer moet de minimumleeftijd voor de brommer en de snorfiets
verhogen van 16 naar 18 jaar. Deze dringende oproep doet 3VO, omdat de
laatste cijfers aangeven dat maar liefst 44 doden kunnen worden
voorkomen. Dat is 25 % meer dan tot nu toe gedacht. In de ogen van 3VO
miste de Kamer vorig jaar een kans door niet in te stemmen met een
leeftijdsverhoging. Dit voorjaar bespreekt de Kamer opnieuw voorstellen
voor jongeren in het verkeer. Dà© kans om in te grijpen, aldus de
organisatie voor veilig verkeer.  

 
Meer slachtoffers   
In 2003 vielen ruim 100 doden met brommers, zo blijkt uit onderzoek van
de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV. 
In de ogen van 3VO onderstrepen de cijfers de noodzaak voor
leeftijdsverhoging. Een verbod van de snorfiets vindt 3VO niet
effectief. Dat scheelt hooguit à©à©n dodelijk slachtoffer per jaar. 
Het verhogen van de minimumleeftijd voor brom- en snorfietsen is dat
wel. Van de doden die bespaard kunnen worden door een hogere
leeftijdsgrens, zitten er 35 op de brommer en vallen er 9 onder de
.tegenpartij..  
 
Tweede Kamer kan dit voorjaar ingrijpen  
3VO roept de Tweede Kamer op de leeftijdgrens op 18 jaar te stellen
voor brommers en snorfietsen. Vorig jaar heeft de Kamer een
mogelijkheid voorbij laten gaan.  Dit voorjaar heeft de Kamer een
kans dit goed te maken. 62 % van de Nederlanders is voor het verhogen
van de leeftijd naar minimaal 17 jaar, zo blijkt uit een steekproef van
het ministerie van Verkeer en Waterstaat van vorig jaar.  

Bron: 3VO