De Kamer van Koophande(KvK) en de
Belastingdienst starten 1 maart op drie locaties met een proef
waarbij ondernemers die zich inschrijven bij de Kamer van
Koophandel tegelijkertijd een aantal formaliteiten voor de
Belastingdienst kunnen afhandelen. Startende ondernemers die
deelnemen krijgen onder meer een voorlopig BTW-identificatienummer
mee. Het inschrijven bij Kamer van Koophandel en Belastingdienst
zijn nu nog twee afzonderlijke procedures. Terwijl beide
organisaties veel dezelfde informatie van de ondernemer nodig
hebben. De proef vindt plaats op kantoren in de regio's Zwolle,
Utrecht en Haaglanden en geldt in eerste instantie alleen voor
eenmanszaken. Deelnemen aan de proef is vrijwillig.

Basisregistraties

De gemeenschappelijke intake past bij de
inrichting van het stelsel van Basisregisters. Het Handelsregister
wordt, onder de naam Nieuw Handelsregister, straks ook
één van de basisregistraties naast onder andere het
Kadaster,

Basisregistratie Inkomen en de
Gemeentelijke Basisadministratie. Op dit moment moet een startende
ondernemer zich nog aanmelden bij zowel de Kamer van Koophandel als
de Belastingdienst. Deze twee organisaties leggen voor een groot
deel dezelfde informatie vast. Als straks het Nieuw Handelsregister
als basisregistratie van kracht is, moet de Belastingdienst
verplicht gebruik maken van gegevens uit het Handelsregister. Door
nu al de registratie te integreren met één loket voor
alle starters, wordt vooruitlopend ingespeeld op de nieuwe
situatie.

bron: KvK