Buddyzorg bestaat 20 jaar in Nederland en daarom heeft de landelijke vereniging LOT/Xzorg de kamerleden A.Timmer (PvdA), A. van Miltenburg (VVD) en A. Mosterd (CDA) op woensdagochtend 16 november uitgenodigd voor een tandemrit en een kennismaking met cliënt-buddykoppels. Na de tandemrit presenteert LOT/Xzorg haar voorstellen voor een structurele financiering van Buddyzorg, Vriendendiensten en Vrijwillige thuishulp. Om aan de vraag naar deze vormen van vrijwilligerszorg te beantwoorden, is na 20 jaar een volwassen financieringsvorm nodig. In de voorstellen geeft LOT/Xzorg aan hoe dit gerealiseerd kan worden.

Structurele financiering
Onderdeel van de voorstellen is een extra investering van 16 miljoen euro per jaar voor intensieve Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg en Vriendendiensten. Hierdoor kunnen cliënten die ondersteuning willen van een vrijwilliger direct worden geholpen. De bestaande wachtlijsten kunnen hiermee worden opgelost. Zo kan tegelijkertijd worden voorkomen dat met overdracht van verantwoordelijkheden van het Rijk (AWBZ) naar gemeenten (WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning), een groot wachtlijstprobleem naar gemeenten wordt toegeschoven.

Tandemrit
Omdat Buddyzorg 20 jaar bestaat in Nederland, maken de uitgenodigde kamerleden op 16 november a.s. vanaf het Tweede Kamergebouw in Den Haag tijdens een tandemrit kennis met een aantal buddy s en hun cliënten. Aan het eind van deze tandemrit wordt het beleidsrapport Vrijwilligerszorg, uw zorg overhandigd, evenals de kaartenactie Mijn buddy is goud waard. De tandemrit symboliseert de gezamenlijke reis van cliënt en buddy. Samen bepalen zij hun route en het einddoel, tijdens de reis overwinnen zij fysieke, psychische en/of sociale problemen en aan het eind van de reis nemen zij weer afscheid van elkaar. Tevens organiseert een aantal organisaties dit najaar plaatselijke activiteiten om buddyzorg op de agenda van gemeentelijke beleidsmakers te zetten en onder de aandacht van (toekomstige) buddy s en cliënten te brengen.

20 jaar Buddyzorg
Op dit moment zijn er ruim 600 wachtenden voor buddyzorg. Buddyzorg biedt psychosociale en emotionele steun en begeleiding aan mensen met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte of aandoening. Hierbij is sprake van een forse impact van de ziekte op het leven van een cliënt. Buddyzorg is gericht op het versterken van de autonomie en persoonlijke kracht van een cliënt en het vinden van een nieuwe balans in zijn/haar leven. Buddy s worden dan ook zorgvuldig geworven, geselecteerd, getraind en begeleid. Was vroeger buddyzorg bedoeld voor mensen met HIV of Aids, tegenwoordig voorziet buddyzorg ook in een behoefte bij mensen met een andere levensbedreigende en/of chronische ziekte, zoals reumatische aandoeningen, Multiple Sclerose (MS), Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) of spierziekten.

bron:LOT