Met het in beweging brengen van trimfietsen door een groep Kamerleden is vanmiddag op initiatief van Arbo Unie het programma FIT Kamerlid van start gegaan. Dit programma volgt op een onderzoek van Arbo Unie naar de fitheid van Kamerleden in november 2004 waaruit bleek dat een groot aantal van hen kampt met overgewicht en stress. Kamerleden kunnen nu met het programma Fit Kamerlid een persoonlijk traject gaan volgen van zes maanden in vier stappen. 

et programma Fit Kamerlid gaat over meer dan alleen bewegen: het draait ook om de juiste ontspanning, bewust eten en de balans zoeken tussen werk en privà©. Juist voor een Kamerlid, met onregelmatige en lange werkdagen, nog niet zo gemakkelijk. Dit traject volgt het Kamerlid in de fitnessruimte van het ministerie van Defensie, op een steenworpafstand van de Tweede Kamer. Bovendien wordt het kamerlid online gecoacht. 
 
April - stap 1 INTAKE 
Het Kamerlid schrijft zich in en wordt uitgenodigd voor de fittest en intake met een persoonlijke coach van Arbo Unie 
 
Mei - stap 2 TEST 
Het Kamerlid doet de fysieke fittest. Daarnaast worden de motivatie en interesses in kaart gebracht, de weg naar fitheid en hoe dit zal worden ingepast in de week.  
 
Mei t/m oktober - stap 3 TRAINEN 
Het Kamerlid traint en werkt aan de balans en het opbouwen van energie. De coaching is persoonlijk en interactief. De begeleiding is gericht op het afgesproken schema. 
 
November - stap 4 RESULTAAT 
Het Kamerlid neemt de fittest af. Is de beoogde fitheid bereikt? Er volgt een eindgesprek met de coach van Arbo Unie. Wat is er de afgelopen zes maanden veranderd? Wat gebeurt er de volgende zes maanden? 
 
bron:ArboUnie