De minister van Defensie, H.G.J. Kamp, bezoekt op uitnodiging van de Japanse

regering, van 27 november tot 1 december a.s. Japan. Hij zal bilateraal overleg

voeren met zijn Japanse ambtgenoot, minister Ohno. Tevens zal hij op het

Japanse Defence Agency worden geinformeerd over het Japanse veiligheids-

en defensiebeleid.

Ook is voorzien in een gesprek met de leden van de 'Special Committee on

Humanitarian Assistance for Reconstruction of Iraq' van het Japanse parlement

(de Diet). Aan het eind van het bezoek zal minister Kamp ook een ontmoeting

hebben met de Japanse minister voor Buitenlandse Zaken, de heer Machimura.

Bron: Ministerie van Defensie