Als vervolg op het overleg met de Kamer op
7 februari 2007 inzake de vermeende mishandelingen door Nederlandse
militairen in Irak en de tijdens dit overleg ingediende moties,
heeft de minister maandag meegedeeld dat hij aangifte heeft laten
doen van vermeende schending van een ambtsgeheim in deze
kwestie.

Op grond van de nu bekende feiten en
omstandigheden bestaat het ernstige vermoeden dat sprake is van het
opzettelijk schenden van een ambtsgeheim. Het schenden van een
ambtsgeheim is een strafbaar feit en raakt de integriteit van de
overheid. Een strafrechtelijk onderzoek ligt daarom in de rede.

Het oordeel over de motie
Brinkman-Boekestijn laat hij aan de Kamer. Omdat het wenselijk is
na het verschijnen van de rapporten van de commissie Van den Berg
en de CTIVD conclusies over het geheel te kunnen trekken, ontraad
hij de motie Eijsink. In deze motie is immers sprake van het
voorbereiden van een onderzoek uit te voeren ná het
verschijnen van genoemde rapporten.

bron:MinDef