Minister Henk Kamp overweegt niet, in
navolging van andere landen, meer troepen naar Urzugan in
Zuid-Afghanistan te sturen. De bewindsman zei dat donderdagavond
tijdens het algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie voor
Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

De situatie in delen van het zuiden is nog
steeds zorgelijk, maar in Uruzgan zijn genoeg mensen en materieel
om de problemen het hoofd te bieden. “Wij ondersteunen met
onze Apache gevechtshelikopters en militairen de operaties van de
Britten en Canadezen in Helmand. Ik zie op dit moment dus geen
noodzaak meer eenheden uit te zenden.”

In het debat over de missie in Afghanistan
werd door vrijwel alle fracties grote waardering uitgesproken voor
de wijze waarop de Nederlandse militairen in Uruzgan hun taken
invullen. Een aantal Kamerleden bezocht onlangs de Nederlandse
troepen in Zuid-Afghanistan. “Er kunnen slechts complimenten
zijn voor de intelligente manier waarop wederopbouw en robuust
optreden de juiste plaats krijgen”, stelde Kees van der
Staaij (SGP).

De minister beaamde dat het succes tot nu
toe deels schuilt in geluk (geen doden tijdens gevechtshandelingen)
en in een kleiner aantal incidenten dan in de rest van het zuiden.
“Maar meer nog is het een resultaat van een weloverwogen
invulling van taken alsmede een goede militaire leiding ter
plaatse, op alle niveaus.”

De bewindsman sluit uit dat Nederland
langer dan twee jaar, tot 2008, met zoveel troepen als nu aanwezig
blijft in Zuid-Afghanistan. “We houden deze operatie met veel
inspanningen twee jaar vol. Het zou een theoretische mogelijkheid
zijn die periode te verlengen.” Zijn collega Ben Bot
(Buitenlandse Zaken) voegde daar aan toe dat er wel kan worden
gekeken naar een andere invulling. “Dat kan in de vorm van
een van de drie D’s: Defensie, Development (ontwikkeling) of
Diplomacy.”

bron:MinDef