Onderstaand bericht valt te lezen op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen:

Het belangrijkste uitgangspunt van het aangescherpte drugsbeleid blijft dat invoer en gebruik van drugs door gedetineerden is verboden en wordt bestraft. Middels preventie en controle wordt de invoer en het gebruik van drugs zoveel mogelijk voorkomen. Daarnaast worden gedetineerden gestimuleerd en ondersteund om hun verslaving aan te pakken.....
De controle op het gebruik van drugs wordt versterkt door een uitbreiding van het aantal situaties, waarin een urinecontrole voor gedetineerden is voorgeschreven.

Drugs blijkt dus een groot probleem in het gevangeniswezen. Gedetineerden worden getest middels een urine drugstest om zowel het drugsgebruik terug te dringen middels op te leggen sancties, maar ook met het doel om hun verslaving gericht aan te kunnen pakken.
Deze genoemde controles op drugs gebeuren op dit moment door de afgestane urine te testen op drugs in een laboratorium. De kosten voor deze testen zijn aanzienlijk. Uit betrouwbare bron kunnen we u melden dat in 90% van de gevallen de testen negatief zijn. Op zich goed nieuws, echter is het niet mogelijk om deze kosten te beperken en deze 90% in een eerder stadium op te sporen?
Die mogelijkheid is er nu met een betrouwbare oplossing voor speciaal de justitiële inrichtingen. Een speciaal ontwikkelde urine drugstest waarbij het mogelijk is om te testen op de 6 meest gebruikte drugssoorten in Nederland. Bij twijfel biedt deze unieke test de mogelijkheid om de afgestane urine nogmaals te onderwerpen aan een 2e test in een laboratorium bij gerede twijfel. Deze Cup urine drugstest is onder de aandacht gebracht van de staatssecretaris van Justitie, mevrouw Albayrak door de firma Testjezelf.nu BV.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin en zijn benieuwd of ook Justitie in deze tijden wil letten op de uitgaven en mogelijkheden tot besparingen...

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular