Persbericht

Brussel, 08 februari 2013

Relatieproblemen kunnen soms zo ernstig lijken dat er op het eerste zicht helemaal geen uitweg blijkt te zijn. Relaties staan in het drukke leven van vandaag soms onder extreme druk en koppels met problemen kunnen vaak wel een steuntje in de rug gebruiken.

Relatietherapie kan in veel gevallen een oplossing bieden. Veel koppels kunnen hun problemen niet intern oplossen omdat à©à©n of meerdere van de partners een communicatieprobeem heeft, wat het oplossen van de relatieproblemen natuurlijk niet vergemakkelijkt.

In zulke gevallen is het aangewezen om een relatietherapeut bij het proces te betrekken. Door een combinatie van individuele- en groepsgesprekken komen de onderliggende problemen snel aan het licht. De mediatie van de therapeut kan er dan voor zorgen dat de problemen in een gecontroleerde omgeving uitgesproken kunnen worden.

Iedere relatietherapie proces is gebaseerd op een aantal basisprincipes.

Een eerste principe is de verandering van het zicht op de relatie. De sessies helpen beide partners om de relatie op een meer objectieve manier te bekijken.

Het aanpassen van dysfunctioneel gedrag is een tweede belangrijke stap, die partners kan helpen in de manier waarop ze met elkaar omgaan.

In veel gevallen moet er ook gewerkt worden aan de communicatie tussen de partners.  Dit is vaak de belangrijkste stap in het proces aangezien een groot deel van alle relatieproblemen vermeden of opgelost kan worden dankzij een efficiënte communicatie binnen het koppel.

Relatietherapie kan dus in veel gevallen koppels met problemen helpen om een emotioneel stabiele relatie te bekomen.

 

Bron: http://www.schoolvoorrelaties.be/

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular