PERSBERICHT
Hengelo, 10 mei 2009

Kanjertraining officieel erkend

De positieve effecten en resultaten van de Kanjertraining zijn via een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft daarom de Kanjertraining officieel erkend (www.nji.nl).

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op de lange termijn is dit effect merkbaar.
Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

De Kanjertrainingen zijn voor kinderen tussen 5 en 16 jaar. Er komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals:
à¢â‚¬¢ Complimenten en kritiek geven en ontvangen
à¢â‚¬¢ Omgaan met pesten
à¢â‚¬¢ Conflicten durven aangaan
à¢â‚¬¢ Interesse tonen in anderen en het uiten van
gevoelens

De trainingen worden zowel individueel als groepsgewijs aangeboden. Ouders worden meegetraind om het effect van de training te vergroten

Op 19 mei 2010, van 19.00 tot 20.30, zal er een kanjertraining informatieavond plaatsvinden in de Bibliotheek te Hengelo.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
N.M.Arendsen
Telefoonnummer:074-2431571
E-mail: [email protected]