Tussen april 2003 en september 2004 vonden 55 ernstige incidenten plaats met gevaarlijke stoffen in de bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen. De meeste gebeurden in de chemische industrie. Vooral rondom onderhoudswerkzaamheden gaat het vaak mis. Na analyse van 36 incidenten heeft de Arbeidsinspectie in bijna de helft van de gevallen maatregelen geëist of proces-verbaal opgemaakt.

Dit blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De gevolgen van de incidenten varieerden van het vrijkomen van een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen tot drie dodelijke slachtoffers onder de werknemers van het bedrijf. In totaal raakten bij 16 onderzochte voorvallen werknemers gewond. In een derde van de incidenten was bovendien sprake van milieuschade.

Onderhoud blijkt een belangrijke risicofactor. Meer dan de helft van de ongevallen vindt plaats als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. Bijvoorbeeld doordat instructies en toezicht ontbreken of doordat het onderhoud op een verkeerde of onveilige manier wordt uitgevoerd. Andere belangrijke oorzaken van incidenten zijn fouten in het ontwerp van installaties, gebrekkig materieel en het ontbreken van goede procedures voor het werk.

In totaal zijn er in Nederland 350 bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen. Omdat in deze bedrijven een risico bestaat op ernstige ongevallen met gevaarlijke stoffen, zijn zij verplicht om extra maatregelen te nemen om de veiligheid te garanderen. Ook moeten ze alle zware incidenten melden.

De Arbeidsinspectie constateert dat het voorkomen van ongelukken rondom onderhoud meer aandacht verdient. In april is de inspectie al gestart met speciale controles op de veiligheid van werknemers tijdens onderhoudsstops in de chemische industrie, de metaalsector en in elektriciteitscentrales. Verder zal de Arbeidsinspectie haar analyse van de incidenten verspreiden onder de bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen, zodat zij hun veiligheidsmaatregelen verder kunnen aanscherpen.

bron:SZW