Nederland heeft kansen de groei van
arbeidsproductiviteit en daarmee de structurele economische groei
te versnellen. Dat blijkt uit onderzoek. Wel moet de overheid
daarvoor stappen nemen, zoals de regeldruk beperken. Dat is de
belangrijkste conclusie uit het rapport 'Versnellen
arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland'.

Staatssecretaris Heemskerk (EZ) zei in een
reactie dat de uitkomsten mede richting geven aan het beleidsplan
voor de pijler 'Een innovatieve, concurrerende en ondernemende
economie' uit het coalitieakkoord. Dit plan verschijnt in
juni.

Productiviteitsgroei

De onderzoekers constateren dat het
productiviteitsniveau van Nederlandse bedrijven hoog is, maar dat
de groei daarvan achterblijft bij andere landen. Dit komt door een
gebrek aan dynamiek en vernieuwing. Ook lopen de bedrijven achter
bij het benutten van innovatieve methoden en technieken.

Een belangrijke oorzaak hiervan is volgens
het rapport dat overheidsbeleid het bedrijven vaak moeilijk maakt
zich aan te passen en te concurreren.

Drie stappen

De onderzoekers zien mogelijkheden voor
gemiddeld 2% hogere productiviteitsgroei per jaar in de sectoren
detailhandel, groothandel, transport en logistiek, bouw en metaal.
De overheid moet daarvoor wel drie stappen nemen:

De regeldruk aanpakken. Daarbij gaat het
niet alleen om administratieve lasten, maar nog meer om de regels
die de ruimte beperken om te ondernemen en innoveren. Omdat de
invloed van belemmerende regels verschilt per sector, is een aanpak
op maat nodig.

De arbeidsmarkt flexibiliseren: flexibele
contracten, meer prestatiebeloning en flexibelere
arbeidstijden.

De beschikbaarheid verbeteren van goed en
passend opgeleid personeel. Daarbij gaat het vooral om een goede
aansluiting van (beroeps)onderwijs op de arbeidsmarkt.

Bron:EZ