Het Energie Onderzoekcentrum Centrum Nederland, ECN in Petten, biedt startende ondernemers die zich bezighouden met techniek en energie de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennis die het ECN op deze gebieden heeft. Het koppelen van wetenschap en ondernemerschap krijgt meer en meer de aandacht. Onderzoek alleen, heeft namelijk geen meerwaarde als de resultaten en de opgedane kennis in het archief verdwijnen.

De laatste jaren heeft het ECN zich steeds meer opengesteld voor de buitenwereld. Het kennisinstituut wil zijn wetenschappelijke informatie uitdragen en samenwerken met bij voorkeur commerciële partijen. Als de kennis gebruikt wordt voor productontwikkeling dan komt die ook op de markt. Velen kunnen dan profijt hebben van de wetenschap: de uitvinder, producent, verkoper en ten slotte de consument. ECN vindt dan ook dat kennis delen, kennis vermenigvuldigen is. Juist de omzetting van kennis naar praktische toepassingen die gebruikt kunnen worden in huishoudelijke apparatuur, gebruiksvoorwerpen, energiebesparende producten zoals zonnepanelen, medische behandelingen en in de industrie, brengt de wetenschap bij de mensen.

Behalve kennis en de toegang tot geavanceerde en innovatieve technologie biedt het ECN ook onderdak aan startende ondernemers die zich richten op technologische ontwikkelingen, een zogenaamde TECNostarter. Een ondernemer die zich vestigt op het ECN terrein kan ook aanspraak maken op coaching en advies. Tevens kunnen de wetenschappers de TECNostarter introduceren in hun netwerk dat bol staat van kennis en kunde op allerlei gebied. Kortom, een wetenschapper en een ondernemer vormen een sterk team!

In heel Noord-Holland Noord zijn er op het moment zo'n 240.000 arbeidsplaatsen. Dat betekent dat er 45.000 banen tekort zijn want zoveel personen pendelen elke dag naar het zuiden van de provincie. Veel reistijd, files en milieuverontreiniging is het gevolg. De provincie Noord-Holland heeft als doel gesteld dat in 2014 het aantal arbeidsplaatsen met 65.000 is toegenomen, rekening houdend met de bevolkingsgroei in die periode. Een ambitieuze taakstelling die de provincie met de Regionale Economische Stimuleringsprogramma's (RES) wil realiseren. Het subsidieprogramma Kop & Munt is zo'n RES en besteedt veel aandacht en budget aan innovatieve projecten die zich in de Kop van Noord-Holland ontwikkelen. Zo'n grote banengroei, jaarlijks 3%, kan namelijk niet binnen
het huidige bedrijfsleven plaatsvinden. De vestiging van nieuwe bedrijven zijn hiervoor nodig en dus ook nieuwe ondernemers. Het TECNostart-project biedt ook een training ´leren ondernemen' in samenwerking met verschillende partners die vanuit de praktijk de nieuwkomer in de markt, informeert en begeleidt. Enkele tientallen TECNostarters kunnen aan dit project deelnemen want het is de bedoeling dat er een doorstroming plaatsvindt. Kop & Munt heeft à¢?¬ 60.000 uitgetrokken om van TECNostart een succes te maken.

Innovatie biedt een toekomst. Alle pijlen zijn dan ook gericht op het ontwikkelen van nieuw ondernemerschap en op innoveren. STAP is een stimuleringsfonds bestemd voor (door)startende ondernemers. STEP is een innovatiefonds voor ondernemers die willen  investeren in innoveren. Met het verlenen van een achtergestelde lening, dus voor het fonds een risicovolle lening, van maximaal à¢?¬ 50.000 biedt STEP innovatieve ondernemers de mogelijkheid om hun droom te verwezenlijken. Innoveren is namelijk een kostbaar proces van vallen en opstaan. Veel uitvindingen lopen op niets uit. De kosten die zijn gemaakt, kunnen dus niet terugverdiend worden.
Beide fondsen zijn bestemd voor ondernemers die gevestigd zijn in de Kop van Noord-Holland dus ook voor de TECNostarters die hun bedrijf hebben op het ECN terrein in Petten.

bron: Kop en Munt