Het aantal justitiële zorgtrajecten
voor criminele verslaafden wordt verdubbeld naar 6.000 per jaar.
Ook wil het kabinet verslaafde delictplegers zonodig onder dwang
naar behandeling toeleiden. Dat schrijven minister Hirsch Ballin en
staatssecretaris Albayrak (Justitie) en minister Klink (VWS) in een
brief aan de Tweede Kamer.

Uit onder meer ervaringen met de
Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) blijkt dat verplichte
behandeling kan leiden tot minder criminaliteit en
verslavingsproblemen.

Verplichte behandeling

Ongeveer 30% tot 40% van de justitiabelen
heeft verslavingsproblemen, vaak in combinatie met andere
(psychiatrische) stoornissen en/of zwakbegaafdheid. Het gaat om
ernstig verslaafde veelplegers, maar ook om mensen die onder
invloed van alcohol voor het eerst een delict plegen.

Het kabinet wil deze verslaafde
delictplegers consequenter aansporen of zonodig zelfs onder dwang
naar behandeling toe leiden.

Dit kan bijvoorbeeld door bijzondere
voorwaarden te stellen bij schorsing van de preventieve hechtenis.
Ook kan in het uiterste geval iemand in een Inrichting voor
Stelselmatige Daders (ISD) worden geplaatst.

In 2011 moet het aantal verslaafden dat
jaarlijks onder justitiële drang naar (verslavings)zorg wordt
toegeleid, zijn verdubbeld naar 6.000.

Bron:MinJus