De kantonrechter te Leeuwarden heeft 34 verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst afgewezen. De werkgever (Enna Aerosols BV te Dokkum) had als grond voor de ontbindingsverzoeken de slechte financiële positie van het bedrijf aangevoerd.

Collectief ontslag dat verband houdt met de slechte financiële situatie van een bedrijf dient naar het oordeel van de kantonrechter door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) te worden behandeld en getoetst. Alleen in geval van een noodsituatie is er bij een collectief ontslag een taak voor de kantonrechter weggelegd. Een dergelijke noodsituatie doet zich voor wanneer het oordeel van het CWI in redelijkheid niet kan worden afgewacht. De werkgever heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat hier sprake is van een noodsituatie.

De kantonrechter zegt in zijn uitspraak van 28 september 2005 verder dat de werkgever in strijd met de Wet Melding Collectief Ontslag heeft gehandeld. De werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen om overleg te voeren met de vakbonden over de reorganisatie en heeft ten onrechte geen financiële gegevens aan de vakbonden verstrekt. Ook in de ontbindingsprocedure is werkgever tekortgeschoten in zijn verplichting tot het overleggen van voldoende financiële gegevens.

bron:Rechtbank Leeuwarden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular