Soest, 21 april 2009 Vanaf 1 januari 2009 is de website www.kantonrechtersformule.nl al door meer dan 50.000 unieke bezoekers bezocht. Op kantonrechtersformule.nl kunnen werknemers alle informatie vinden over ontslag, ontslagvergoeding en de kantonrechtersformule. Bezoekers kunnen op de website direct berekenen welke ontslagvergoeding zij kunnen ontvangen in geval van ontslag. Bijna dagelijks wordt met deze tool voor meer dan 100 miljoen aan ontslagvergoedingen berekend. Daarnaast kunnen bezoekers tegen de geringe prijs van à¢à¢â‚¬Å¡¬ 4,95 het boek ´Wat te doen met de ontslagvergoeding´ bestellen. Hierin staat exact vermeldt welke opties mogelijk zijn voor het juist besteden van een ontslagvergoeding.

Meer dan 100 miljoen per dag

à¢â‚¬à…“Door het huidige economische klimaat is de website zeer populair, stelt Marius Winter, eigenaar van de website kantonrechtersformule.nl. à¢â‚¬à…“Veel werknemers vrezen voor ontslag en zoeken naar een website waar zij alle informatie over ontslag, ontslagvergoeding en de werking van de kantonrechtersformule kunnen vinden. Onlangs is de regelgeving omtrent de kantonrechtersformule nog aangepast. De regelgeving is per 1 januari 2009 strakker geworden en kan direct gevolg hebben op de hoogte van de ontslagvergoeding. Veel werknemers - maar ook de bonden - zetten tijdens een ontslagprocedure of sociaal plan nog volop in op de gunstigere oude kantonrechtersformule. à¢â‚¬à…“De negatieve gevolgen van deze aanpassing is voor veel mensen niet duidelijk, vervolgt Winter. à¢â‚¬à…“Dit blijkt wel uit de enorme aantallen werknemers die onze berekeningstool gebruiken. Ze kunnen zowel de oude als nieuwe regeling berekenen en zo het verschil zien tussen beide regelingen. De tool is zo populair dat bezoekers bijna dagelijks over de honderd miljoen aan ontslagvergoedingen berekenen!

Werknemers onwetend over besteding ontslagvergoeding

à¢â‚¬à…“Gelukkig zijn er veel mensen die contact met ons opnemen geeft Winter aan. à¢â‚¬à…“Wij kunnen deze mensen uitstekend informeren over ontslag en de juiste besteding van hun ontslagvergoeding. Want ook dat is voor veel werknemers natuurlijk een onbekend terrein. Bij het besteden van een ontslagvergoeding gelden in het algemeen vier opties: direct afrekenen, een direct ingaande lijfrente, een uitgestelde lijfrente of een stamrecht BV. à¢â‚¬à…“In de praktijk blijkt dat werknemers deze vier opties nauwelijks kennen, vervolgt Winter. à¢â‚¬à…“Het gevolg is dat zij kiezen voor een optie die niet goed aansluit bij hun persoonlijke levenssituatie. Vaak zie je dat deze mensen dubbel gestraft worden omdat ze niet het maximale rendement uit hun ontslagvergoeding halen.

Over Kantonrechtersformule.nl

De website www.kantonrechtersformule.nl biedt relevante informatie voor werknemers die te maken krijgen met ontslag. Werknemers kunnen alle informatie vinden over ontslag, ontslagvergoeding en de kantonrechtersformule. Bezoekers kunnen op de website direct berekenen welke ontslagvergoeding zij kunnen ontvangen in geval van ontslag.

Noot voor redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie over de werking van de kantonrechtersformule 2009 neemt u contact op met Marius Winter, eigenaar van kantonrechtersformule.nl, telefoon 035- 602 94 84.