De vergunning die het college van b&w van Oosterhout in 2004 verleende voor het kappen van negen eikenbomen in de nieuwbouwwijk Vrachelen III, is terecht door de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda vernietigd. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald.

De kapvergunning was verleend vanwege het vermoeden dat in de strook waarin de bomen staan, asbest in de grond zit.Het door een deskundige van het college van B.&W. verrichte onderzoek geeft echter geen duidelijk antwoord op de vragen of in en onder de wortelpruiken van de bomen, al dan niet hechtgebonden, asbest aanwezig is en zo ja, of het asbest de interventiewaarde overschrijdt. Evenmin is duidelijk hoe reëel de kans is dat eventueel aanwezig asbest ooit aan de oppervlakte zal komen indien de bomen niet worden gerooid.

De voorzieningenrechter heeft dan ook terecht geconcludeerd dat verder onderzoek daarnaar niet achterwege had mogen blijven. Zonder een dergelijk onderzoek kan de maatschappelijke onrust over de wellicht aanwezige asbestverontreiniging niet doorslaggevend zijn voor het verlenen van de vergunning.

bron:Raad van State