De voorzieningenrechter heeft de
vergunning voor de kap van 24 bomen op en rond het Vredenburg in
Utrecht geschorst. De bomen mogen daarom voorlopig niet gekapt
worden.De Utrechts Bomenstichting had bezwaar gemaakt tegen het
verlenen van de kapvergunning. De gemeente Utrecht had dit bezwaar
ongegrond verklaard, maar het beroep dat de Bomenstichting hier
tegen aantekende is door de rechter gegrond verklaard.

Volgens de rechter bestaat er nog een
bepaalde mate van onzekerheid over de noodzaak om de bomen (alle)
te kappen, omdat nog niet alle benodigde vergunningen voor de
bouwplannen aan het Vredenburg zijn verstrekt. De gemeente Utrecht
heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de bomen op korte termijn
gekapt moeten worden. De gemeente Utrecht moet nu een nieuwe
beslissing op bezwaar nemen. De kapvergunning is geschorst tot vier
weken na het bekend maken van de nieuwe beslissing.

Bron: Rechtbank Utrecht