Kardinaal Simonis is donderdagmorgen uit
het ziekenhuis ontslagen. Vorige week werd hij voor de tweede maal
aan zijn heup geopereerd. De 75-jarige aartsbisschop van Utrecht
moet de komende zes weken rust houden en werken aan herstel. Dat
heeft het aartsbisdom Utrecht bekendgemaakt.

Complicatie

Simonis werd op 15 februari geopereerd aan
zijn linkerheup. In verband met een complicatie achtten de artsen
vorige week een tweede operatie noodzakelijk. Na bijna twee weken
verblijf in het ziekenhuis is de kardinaal nu weer thuis.

Hulpvaardig

Simonis maakt het naar eigen zeggen goed,
hoewel het verblijf in het ziekenhuis hem wel is tegengevallen. Het
was 57 jaar geleden dat hij voor het laatst in het ziekenhuis had
gelegen. “Er is veel veranderd, de voorzieningen zijn prima",
aldus de kardinaal. "En het verplegend personeel is uiterst
zorgzaam en hulpvaardig. Het is beslist niet eenvoudig om ’s
nachts met enkele verpleegkundigen zoveel patiënten te
verzorgen. Maar ze blijven vriendelijk en geduldig."

Eigen regie

"Ik zag erg tegen de tweede operatie op,
maar alles is goed verlopen. Wel heb ik er moeite mee zo lang en
afhankelijk op bed te moeten liggen. Ik wil graag mijn eigen regie
voeren en gaan en staan waar nodig. De komende weken zal ik met
behulp van therapie weer goed moeten leren lopen en zitten", aldus
de kardinaal.

Bloemen en gebed

Simonis bedankt alle mensen die op de een
of andere manier hebben meegeleefd door brieven, kaarten, bloemen,
kaarsen en gebed. "Dat geeft je een geweldige morele
ondersteuning", zegt hij.

bron:RKK