Wetenschapper en publicist Prof. dr. mr. C.J.M. Schuyt ontvangt vanavond 11 mei de prestigieuze Dr. J.P. Van Praag-prijs 2005 van het Humanistisch Verbond. Kees Schuyt ontvangt deze oeuvre-prijs omdat hij in zijn werk 'onorthodoxe zienswijzen en vernieuwende ideeën en perspectieven laat zien, gebaseerd op waarden die van belang zijn voor een humane samenleving.' Aldus Prof. dr. Paul Schnabel, voorzitter van de jury.

Volgens de jury leggen de publicaties van Kees Schuyt getuigenis af van waar hij moreel, maatschappelijk en politiek staat. In die rol toont hij zich steeds weer een overtuigd vertegenwoordiger van wat in de overwegingen voor de Dr. J.P. van Praag-prijs wordt genoemd de 'universele menselijke waarden en het streven naar humanisering van de samenleving en het verbeteren van de menselijke betrekkingen.' De jury noemt Kees Schuyt (sinds januari dit jaar lid van de Raad van State) 'een van de weinige wetenschappers die respect voor feiten paart aan respect voor de mensen en hun lot.'  
 
Kees Schuyt neemt vanavond het door kunstenaar Sigurdur Gudmundsson speciaal voor de Van Praag-prijs ontworpen bronzen beeld onder grote belangstelling van pers, prominenten, familie, vrienden en vele belangstellenden in ontvangst in een volle De Rode Hoed in Amsterdam. Hij zegt zeer vereerd te zijn met de prijs en zal dit in zijn acceptatierede vanavond als volgt verwoorden: 'Vooral het feit dat de prijstoekenning werd gemotiveerd met een verwijzing zowel naar mijn wetenschappelijke werk sinds 1971 alsook naar mijn publicaties gericht op een groter publiek, waaronder de tweewekelijkse columns in de Volkskrant, doet mij groot genoegen. Ik wil de erkentelijkheid in mijn korte speech vanavond laten doorklinken(...).  
 
De jury, onder voorzitterschap van Prof. Dr. P. (Paul) Schnabel, bestaat uit: L. (Liesbeth) Brandt Corstius, oud-directeur Gemeentemuseum Arnhem; Dr. B. (Bas) Levering, pedagoog, hoogleraar Universiteit Utrecht; Prof. dr. H. (Hans) Alma, hoogleraar psychologie en zingeving, Universiteit voor Humanistiek en Prof. dr. S. (Sonja) de Leeuw, hoogleraar film- en televisiewetenschappen, Universiteit Utrecht.  
 
Ter ere van deze prijsuitreiking geeft het Humanistisch Verbond een bundel uit: 'In alle bescheidenheid, van kleine deugden tot grote waarden', waarin naast het juryrapport en de acceptatierede van Kees Schuyt ook een artikel staat van zijn hand en waarin informatie te vinden is over Jaap van Praag, oprichter van het Verbond en naamdrager van deze prijs. Bovendien verschijnt op deze dag, 11 mei, 'De Stuifzandsamenleving'(in de serie Luis in de Pels), een selectie van de columns die Kees Schuyt schreef voor de Volkskrant. (uitgegeven door Meulenhoff en de Volkskrant in samenwerking met het Humanistisch Verbond) 
Na de prijsuitreiking zendt de Human op Nederland 1 om 23.58 uur een documentaire uit over Kees Schuyt, zie www.human.nl 
 
bron:Humanistisch Verbond