De heer J. Kelder zal niet worden vervolgd
voor smaad of laster. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in
Amsterdam vandaag de advocaat van de heer Moskowicz laten weten.
Het OM is van mening dat opmerkingen van de heer Kelder zoals "een
schandvlek op het officium nobile" zijn gericht op eigenschappen
van de heer Moskowicz en niet op concrete gedragingen.

Volgens de wetsgeschiedenis en
jurisprudentie zijn de eer en de goede naam van de heer Moskowicz
dan niet aangetast. Er is dan ook geen sprake van smaad of laster.
De raadsman van de heer Moskowicz is inmiddels per brief op de
hoogte gesteld. De heer Moskowicz heeft de mogelijkheid om tegen de
beslissing van het OM een klacht in te dienen bij het Gerechtshof
te Amsterdam.

bron:OM