Bijdrage van alle business units aan wederom sterk verbeterde winstgevendheid en resultaat
Arnhem, 17 maart – KEMA heeft over 2007 qua omzet en operationele winst het beste resultaat uit zijn bestaan behaald. De netto-omzet groeide met 10.9% tot EUR 200,1 miljoen (autonoom: 13.4%), terwijl de operationele winst (EBIT) met 51% toenam tot EUR 9,5 miljoen. De nettowinst steeg met 49% tot EUR 11,2 miljoen en de nettomarge tot 5.6% (2006: 4.0%). Alle business units droegen bij aan de groei die zich in zowel binnen- als buitenland voordeed.

Aan de verbetering van het resultaat liggen verschillende ontwikkelingen ten grondslag. Vooral de focus op diensten met een hogere toegevoegde waarde en op internationalisatie had een gunstig effect. Dit heeft wereldwijd duidelijk geresulteerd in grotere en complexere opdrachten met een hogere marge. Zowel in de bestaande markten Nederland en de VS, als in groeimarkten zoals het Verenigd Koninkrijk en Azië was sprake van een dubbelcijferige autonome omzetgroei.
Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de groeiende aandacht bij klanten voor milieu, duurzaamheid en energietransitie, en het gegeven dat samenlevingen steeds risicomijdender worden. Juist deze elementen raken sterk aan de kernactiviteiten van KEMA in de energieketen: hoogwaardig zakelijk en technisch advies, innovatie, technische en operationele ondersteuning, meten en inspecteren, en testen en certificeren.
Commentaar Pier Nabuurs, bestuursvoorzitter van KEMA:
‘Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor KEMA. Niet alleen omdat we het beste resultaat ooit hebben behaald, maar ook omdat we ons tachtigjarig bestaan hebben gevierd. We hebben duidelijk gemerkt dat belangrijke, wereldwijde spelers op de energie-, en test- en certificeringmarkt onze expertise, die wij in die tachtig jaar hebben opgebouwd, voor steeds complexere opdrachten inschakelen. Niet alleen internationale energiebedrijven, netbeheerders of producenten van elektrische en andere hoogrisico apparatuur, maar ook overheden. Wij hebben er vertrouwen in dat deze trend, in lijn met onze nieuw geformuleerde strategie die sterk gericht is op groei en internationalisatie, zich zal voortzetten.’
Innovatie
Ook in 2007 is KEMA blijven investeren in innovatie. Concrete resultaten hiervan zijn succesvolle projecten en diensten onder meer op het gebied van energieopslag, het certificeren van processen in de zorgsector, smart grids (slimme elektriciteitsnetwerken), het bijstoken in kolencentrales en de afvang van CO2. Bovendien hebben de Chinese autoriteiten de test- en certificeringsactiviteiten van KEMA officieel geaccrediteerd. Mede hierdoor heeft KEMA vorig jaar de Cathay Pacific China Trader Award in ontvangst mogen nemen. Een andere belangrijke erkenning voor de innovatie-inspanningen van KEMA is de toekenning van een prijs van het innovatieplatform van het Spaanse energiebedrijf Endesa.
Investeringen
Het afgelopen jaar heeft KEMA wederom geïnvesteerd in verdere groei en internationalisatie. Vestigingen werden geopend in Zuid-Limburg en Spanje, die sindsdien gestaag aan het uitbreiden zijn. In de vestiging in Dubai is het aantal personeelsleden sterk toegenomen. Daarnaast werd een begin gemaakt met de bouw van een nieuw hoogspanningslaboratorium en werd de ontwikkeling van een wereldwijd uniek elektromagnetisch vermogenstechnisch laboratorium (EMVT Laboratorium) zo goed als afgerond. Bovendien nam KEMA de certificeringactiviteiten van medische hulpmiddelen over van TNO en richtte het een nieuwe onderneming op voor de verificatie van emissieverslagen, KEMA Verification Services. Deze onderneming heeft de krachten gebundeld met verificateurs van de coöperatie VER. Andere belangrijke stappen waren de ontwikkeling en installatie van faciliteiten voor het testen van 800 / 1,100 kV apparatuur, en de herinrichting van het laboratorium voor laagspanningstesten.
Kerncijfers (in EUR miljoen)
Winst en verliesrekening
2007
2006
Mutatie (%)
Netto-omzet
200,1
180,5
10.9%
Operationeel resultaat (EBIT)
9,5
6,3
51%
Nettoresultaat
11,2
7,5
48.9%
Balans
2007
2006
Mutatie (%)
Balanstotaal
112,4
98,9
13.5%
Eigen vermogen
49,6
41,3
20.1%
Netto liquiditeiten
27,8
18,6
49.0%
Ratio’s
2007
2006
Mutatie
Nettomarge
5.6%
4.0%
Rendement op eigen vermogen
22.6%
18.2%
Rendement op geïnvesteerd vermogen
49.6%
31.7%
Solvabiliteit
44.9%
42.8%
Aantal FTE’s (ultimo 2007 & 2006)
1,544
1,392
11%
Vooruitzichten
Gebaseerd op een sterk orderboek in de landen waar KEMA actief is en de trends in de markten waarop het zich begeeft, is KEMA positief gestemd over de mogelijkheden de omzet en winst in 2008 verder te verbeteren. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op gelijkblijvende grondslagen, constante wisselkoersen en exclusief bijzondere posten en onvoorziene omstandigheden.
Over KEMA
KEMA (www.kema.com) is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van business en technische consultancy, operationele ondersteuning, metingen en inspecties, testen en certificeren. Klanten van KEMA zijn bedrijven in de energiesector, investeerders, overheden en de grote industriële elektriciteitsverbruikers. Tot zijn klanten telt KEMA bovendien leveranciers in de elektriciteitssector, producenten van elektrische onderdelen en eindproducten en handelsbedrijven zoals detail- en groothandelaren. Bij KEMA werken meer dan 1,500 professionals, verdeeld over 20 landen wereldwijd.

+++ Mededeling voor de redactie (niet bestemd voor publicatie) +++
Voor meer informatie met betrekking tot dit persbericht kunt u contact opnemen met Rolf van Stenus, persvoorlichter van KEMA, op tel +31 26 3 56 2607 of via