Kennisnet.nl, de onderwijsportal voor basis, voortgezet en
beroepsonderwijs heeft bij de start van 2005 een record aantal van ruim
EEN MILJOEN BEZOEKEN per week mogen noteren. Was er twee weken geleden
nog sprake van ruim 860.000 bezoeken, in de week van 17 januari is dit
uitgegroeid naar 1 miljoen bezoeken per week. Dit staat gelijk aan 17
miljoen  pageviews per week.  

    
Kennisnet is steeds succesvoller in het bereiken van leerlingen,
leraren, ouders en schoolmanagers. In september 2003 lag het weekbezoek
aan de portal nog op ca 250.000 bezoeken. Begin 2004 was dat al
gestegen tot ca 600.000 bezoeken per week. De afgelopen week is dit
aantal verder gestegen tot 1 miljoen bezoeken, met in totaal 17 miljoen
bekeken paginas. De stijging van het bezoek is terug te voeren tot het
toegenomen gebruik van het steeds ruimere aanbod van educatieve
informatie en diensten van Kennisnet en de groeiende bekendheid van
Kennisnet. Het aanbod op kennisnet.nl komt tot stand in samenwerking
met een toenemend aantal educatieve partners waaronder Beeld en Geluid,
de Digitale School, Surfnet, Teleac/NOT en de Vereniging van Openbare
Bibliotheken.   
 
In de afgelopen maanden is er een duidelijke trend waarneembaar. Niet
alleen wordt over de volle breedte van het aanbod voor basis,
voortgezet en beroepsonderwijs op kennisnet.nl vaker bezocht, ook wordt
een aantal toepassingen voor de lespraktijk intensiever gebruikt.
Daarbinnen groeit met name het bezoek aan de leerlingensites. 
 
Ook zien we in toenemende mate dat de thematische sites zoals Tsunami
en Waarden en Normen aan een grote behoefte voldoen van het onderwijs.
Daarnaast zien we dat de onderwijszoekmachine Davindi.nl een
succesvolle start heeft gemaakt en dat docenten elkaar steeds vaker
vinden in communities.  
 
Kennisnet.nl biedt samen met haar partners een overzichtelijk en
gestructureerd educatief aanbod voor leerlingen, leraren, ouders en
schoolmanagers.   
In de top vijf van meest bezochte sites stonden vorige week:  
- kids.kennisnet.nl en scholier.kennisnet.nl, de sites voor kinderen en scholieren  
- thinkquest.kennisnet.nl, kinderen en scholieren bouwen en bekijken eigen websites  
- davindi.kennisnet.nl, de onderwijszoekmachine van Kennisnet en bibliotheken  
- websitemaker.kennisnet.nl, laagdrempelige bouw van websites voor kinderen en scholieren  
- leerkracht.kennisnet.nl en docent.kennisnet.nl, de sites voor leraren in basis en voortgezet onderwijs.  
 
De belangrijkste ingang voor alle sites is nog altijd de homepage www.kennisnet.nl.    
 
Over Kennisnet    
Kennisnet is dà© publieke internetorganisatie voor en door het primair,
voortgezet en beroepsonderwijs. Kennisnet levert toegankelijke,
educatieve content en onderwijsinformatie voor leerkrachten, leerlingen
en ouders. Daarnaast stimuleert Kennisnet de inzet van ICT in
onderwijsprocessen door technische hulpmiddelen en praktische
ondersteuning te bieden voor verschillende (innovatieve) leer- en
werkvormen.     
 
Tijdens de tweejaarlijkse NOT kunt u van 25 t/m 29 januari in de
Utrechtse Jaarbeurs kennis maken met het aanbod van kennisnet.nl. U
vindt ons op de NOT, stand A066. Ook kunt u de speciale site bezoeken: www.not.kennisnet.nl   

Bron: Kennisnet

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular