Minister Cramer (VROM) heeft een
kennisplatform ingesteld op het gebied van elektromagnetische
velden en gezondheid. Voorzitter van het platform is burgemeester
Rombouts van 's-Hertogenbosch. In het Kennisplatform werken het
RIVM, TNO, de GGD's, agentschap Telecom en ZonMw samen. De
Gezondheidsraad adviseert het platform. Door hun kennis te
bundelen, zijn deze organisaties beter in staat de maatschappij
goed te informeren.

Informatie

Het Kennisplatform richt zich in eerste
instantie op organisaties die met burgers en bestuurders
communiceren over elektromagnetische velden. Het platform
ondersteunt hen met betrouwbare interpretaties van wetenschappelijk
onderzoek en heldere standpunten over elektromagnetische
velden.

Het platform informeert ook over de
resultaten van het onderzoeksprogramma rond elektromagnetische
velden en gezondheid, dat de overheid in 2007 is begonnen.

Achtergrond

Antennes voor mobiele telefonie, radio en
televisie maken gebruik van elektromagnetische velden om informatie
te verzenden. Dit gebeurt ook bij allerlei draadloze toepassingen,
zoals afstandsbedieningen, draadloze telefoons (DECT), babyfoons,
draadloze netwerken en antidiefstalpoortjes. Ook komen
elektromagnetische velden voor als bijproduct bij
stroomvoorzieningen, zoals hoogspanningslijnen en bovenleidingen
van treinen.

Informatie over elektromagnetische velden
en hun mogelijke effect op de gezondheid is breed beschikbaar, maar
voor burgers vaak moeilijk te beoordelen op de wetenschappelijke
kwaliteit. Ook wordt betrouwbare informatie soms van misleidende
interpretaties voorzien.

Bron:VROM