In drie weken tijd heeft de RDW via haar website informatie over meer
dan twee miljoen kentekens verstrekt. Sinds eind januari bestaat deze
mogelijkheid. Hiermee vragen mensen 200 keer zo veel voertuiggegevens
op als voor die tijd per telefoon. De RDW concludeert dat het opvragen
van de informatie via het internet in belangrijke mate een drempel voor
mensen heeft weggenomen. Het aantal keren dat de RDW over dit onderwerp
is gebeld, daalde met 30 %. 

 
70.000 aanvragen per dag  
Direct na de start op 28 januari raadpleegden gemiddeld 200.000 mensen
de site van de RDW over de kentekengegevens. Nu ligt het gemiddelde
rond de 70.000 per dag.   
Na het intypen van het kenteken verschijnen gegevens als voertuigsoort,
merk, kleur, brandstofsoort en het aantal cilinders, maar ook de datum
van de eerste toelating, de eerste tenaamstelling en de datum waarop
het voertuig APK-gekeurd moet zijn. Overigens is op geen enkele wijze
inzicht te verkrijgen in persoonsgegevens, zoals naam, adres en
woonplaats. In totaal kunnen de gegevens van zo'n elf miljoen
voertuigen via de site worden opgevraagd. Ook zullen de gegevens van
brom- en snorfietsen worden toegevoegd. Brom- en snorfietsen krijgen
namelijk vanaf 1 september 2005 een eigen kenteken.  
 
Reacties  
De RDW krijgt veel positieve reacties op de nieuwe mogelijkheid om
voertuiggegevens op te vragen. Ook reageren klanten die ontdekken dat
zij in het verleden bijvoorbeeld de kleur van hun auto hebben veranderd
maar dat deze wijziging niet in het kentekenregister is doorgevoerd.
 
 
Vraag  
Uit onderzoek door de RDW bleek al dat er veel behoefte was aan
informatie over voertuigen. De RDW levert hiermee een belangrijke
bijdrage aan de betere beschikbaarheid van
overheidsinformatie.    
Algemeen Directeur Johan Hakkenberg: 'Mensen in Nederland kunnen nu op
ieder gewenst moment voertuiginformatie opvragen. Het is een efficiënte
wijze van informatieverstrekking die zowel voordelen oplevert voor de
informatievrager als voor ons. Mensen kunnen nu sneller en goedkoper
bij ons terecht.  En de RDW bespaart kosten door de daling van het
aantal telefonische aantal aanvragen.'  
   
RDW  
De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de
afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken
van informatie over deze zaken aan derden hoort hierbij. Daarnaast
bewaakt RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse
voertuigpark en schept zij voorwaarden ter voorkoming en bestrijding
van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW
belanghebbenden, voert zij overleg in EG- en ECE-verband en speelt zij
een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling.  

Bron: RDW