Kerk door brand volledig verwoest 24-12-2004 - Donderdagavond is de
vrijgemaakt gereformeerde kerk aan de Noorderkade vrijwel volledig door
brand verwoest. Niemand raakte bij de brand gewond.

Donderdagavond is de vrijgemaakte gereformeerde kerk aan de Noorderkade
vrijwel volledig uitgebrand. Omstreeks 18.20 uur werd de brand ontdekt.
De brandweerkorpsen van Harlingen en Franekeradeel namen aan de
bluswerkzaamheden deel. Omstreeks 20.45 uur werd het sein "brand
meester" gegeven. De brandweer is daarna geruime tijd bezig geweest met
nablussen. Omstreeks 23.00 uur zijn de overgebleven muren uit voorzorg
met een kraan omgetrokken.
Tijdens de brand zijn gezien de rookontwikkeling de bewoners van een
naastgelegen verzorgingshuis uit hun kamers gehaald en verzameld in de
centrale ruimte. Eà©n bewoner, een 74-jarige man, kreeg zodanig last van
de rook in combinatie met bestaande longklachten, dat hij is
overgebracht naar het ziekenhuis. Vijftien andere bewoners met
bestaande aandoeningen aan de luchtwegen zijn uit voorzorg overgebracht
naar  rust- of verpleeghuizen.
De oorzaak is nog niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen die duiden
op brandstichting. Wel is bekend dat eerder op de dag werkzaamheden aan
het dak zijn gepleegd, waarbij onder andere met een brander werd
gewerkt.  De technische recherche van de politie stelt vandaag,
vrijdag 24 december, een onderzoek in.

Bron: Politie Fryslà¢n