De kerken in Australië hebben zich
verenigd in gebed om regen, nu het land geplaagd wordt door de
ergste droogte in honderd jaar tijd. Het gebrek aan regen heeft
zeer ernstige gevolgen voor de landbouw - de opbrengst van
wintergewassen is inmiddels met ruim 60 procent gedaald.

''Wij willen alle Australiërs
vragen een paar momenten te nemen om te bidden in een lokale kerk,
om zo hun steun te betuigen aan de mensen die lijden onder de
droogte'', zei de Anglicaanse aartsbisschop Phillip Aspinall
onlangs tijdens een gebedsdienst.

Verklaring

In een gezamenlijke verklaring vragen de
kerken aandacht voor de menselijke schade van de droogte, boven de
economische gevolgen ervan. ''Veel mensen op boerderijen en in
kleine bedrijven lijden op een diepe, persoonlijke manier onder
deze droogte'', aldus de Rooms-Katholieke aartsbisschop Philip
Wilson volgens persbureau ENI.

Predikanten van kleine
plattelandsgemeenten zijn vaak de eersten die de sociale schade van
de droogte merken.

''Na een lange periode van droogte is de
band die een plattelandsgemeenschap bij elkaar houdt, verslapt.
Veel mensen vertrekken, waardoor complete steden ontdekken dat hun
sociale en menselijke kapitaal vernietigd is. Ook de kerken stromen
leeg'', zei ds. Kel Hodge, predikant in New South Wales, tegen
het Australia's Insights Magazine.

Dag van gebed

Tijdens een Nationale Dag van Gebed op 26
november werd er in veel plaatselijke kerken al vurig gebeden om
regen. De boeren voelen zich gesteund door het gebaar, al moeten ze
nog wel wachten op verhoring van de gebeden. ''De wetenschap dat
ze aanwezig zijn in gedachten en gebeden van mensen is voor veel
boeren een grote bemoediging'', aldus een
landbouworganisatie.

Het Australian Bureau of Agricultural and
Resource Economics berekende dat grote delen van de
landbouwgebieden erge last hebben van het gebrek aan regen. De
productie van tarwe is daarom nog maar 9,7 miljoen ton. De
opbrengst van graan kwam met 15,5 miljoen ton uit op het laagste
niveau in de afgelopen tien jaar.

Het watertekort treft vooral het
stroomgebied van de rivieren Murray en Darling in het zuidoosten
van het continent. Die voorzien het belangrijkste landbouwgebied
van Australië, een regio ter grootte van Frankrijk en Spanje
samen, van water.

Bron:IKON