Honderden Protestantse gemeenten brengen
deze maand honderdduizenden 'valse' 15 eurocent munten in omloop.
Hiermee vragen zij aandacht voor de landelijke campagne '15 cent , het
bedrag waarmee een kind in een ontwikkelingsland een dag lang kan
eten. Met de actie '15 cent' willen Kerkinactie en ICCO zoveel
mogelijk geld inzamelen om de ondervoeding in de wereld aan te
pakken

Ruim driekwart van alle Protestantse
kerken doen mee met de campagne '15 cent'. Kerkelijke
vrijwilligers hebben honderdduizenden munten van 5 eurocent beplakt
met een sticker van 15 eurocent. Op de sticker wordt onder andere
het webadres www.15cent.nl vermeld waar mensen
terecht kunnen voor meer informatie over de campagne. Via de
website kunnen ook donaties worden overgemaakt. De plaatselijke
kerken delen papieren muntstukken van 15 eurocent uit met het
verzoek om (vast) donateur te worden. Ook organiseren de kerken
deze maanden speciale 15 cent-collectes om geld in te zamelen voor
de actie.

Kerkinactie en ICCO lanceerden op
Wereldvoedseldag de landelijke campagne '15 cent . Bij de start van de
campagne kwamen op 15 oktober 15 bekende Nederlanders bijeen in
restaurant Fifteen in Amsterdam. Via radiospotjes,
billboardreclame, collectes in kerken, het in omloop brengen van
valse munten en plakkaarten in tijdschriften en dagbladen wordt de
campagne onder de aandacht gebracht van het Nederlandse
publiek.

Honger en ondervoeding

Jaarlijks sterven meer dan 10 miljoen
kinderen van de honger en raken meer dan 250.000 kinderen blind
door gebrek aan vitamine A. Ondervoeding komt niet alleen door
gebrek aan voedsel, maar ook uit de omstandigheden waarin iemand
verkeert. Armoede is hierbij een groot probleem. Daarom is een
structurele oplossing nodig om het armoedeprobleem en daarmee de
ondervoeding aan te pakken.

Kerkinactie en ICCO

Kerkinactie en ICCO zetten zich wereldwijd
in voor duurzame projecten op het gebied van basisvoorzieningen,
zoals voedselzekerheid en onderwijs. Kerkinactie is in 1995
ontstaan uit de samenvoeging van allerlei bestaande kerkelijke
initiatieven die zich bezighouden met zending en werelddiaconaat.
ICCO is de interkerkelijke organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking.

bron:Kerkinactie