Met ingang van 2007 is Kerkinactie, de
hulporganisatie van de Protestantse Kerk Nederland, geen lid meer
van de United Civilians for Peace (UCP). UCP is in 2001 opgericht.
Na de oprichting heeft UCP gewerkt aan de informatievoorziening
over de bezette Palestijnse gebieden door het zenden van
waarnemers. Deze activiteiten zijn zeer waardevol geweest om
aandacht te vragen voor de situatie in het Midden-Oosten.

Daarna verschoof het accent naar lobby
activiteiten. In deze activiteiten en de bredere uitingen van UCP
was en is dominant de kritiek op het handelen van Israël. Naar
de mening van Kerkinactie is daarbij te weinig uitgegaan van de
bredere aandacht voor de noodzaak van veiligheid voor alle volken
in de regio, inclusief Israël zelf. Daardoor kreeg UCP al snel
het imago van "eenzijdig pro-Palestijns". Dit imago maakt dat UCP,
naar de mening van Kerkinactie, in de advocacy en lobby onvoldoende
effectief kan zijn.

Kerkinactie heeft besloten om die reden
tijd en geld in te zetten voor die vormen van aandacht voor vrede
en verzoening in het Midden–Oosten, die op dit moment
effectiever kunnen zijn.

Kerkinactie heeft veel waardering voor de
getoonde inzet en de integriteit van UCP en heeft om die reden in
de voorbij jaren van harte in UCP samen gewerkt. Kerkinactie blijft
bereid om op projectbasis in afzonderlijke UCP-projecten te
participeren.

bron:Kerkinactie