Waterheads bij wie het water tot aan de
lippen staat. Met dit indringende beeld dat de bedreiging van de
klimaatverandering sterk visualiseert lanceren de
ontwikkelingsorganisaties Kerkinactie en ICCO woensdag 13 december
hun Klimaatplan in Nieuwspoort. Dit plan roept op energiebewust te
leven en over te stappen naar groene energie van Greenchoice tegen
een gegarandeerde laagste prijs. De Protestantse Kerk in Nederland,
Kerkinactie en ICCO hebben daartoe een overeenkomst gesloten met
leverancier Greenchoice.

Het klimaat verandert. De poolkappen
smelten, rivieren treden uit hun bedding, het aantal cyclonen is
nog nooit zo groot geweest en de herfst nog nooit zo warm. Steeds
meer mensen maken zich zorgen over de gevolgen. Het water staat ons
tot aan de lippen. Het Klimaatplan van Kerkinactie en ICCO doet een
dringend appèl aan een ieder om de CO2 uitstoot terug te
brengen door gebruik te maken van de groene energie van
Greenchoice. Daarnaast investeert het Klimaatplan in duurzame
energieprojecten in arme landen. Deze projecten beperken de CO2
uitstoot en bestrijden armoede. Greenchoice doneert 0,25 eurocent
per aansluiting per kWh aan het Klimaatplan. Op deze wijze snijdt
het mes aan twee kanten.

Het Klimaatplan biedt mensen de
mogelijkheid om concreet in actie te komen en iets te doen tegen de
klimaatverandering. Alle donateurs van Kerkinactie en leden van de
Protestantse Kerk in Nederland wordt vanaf half december gevraagd
om gas en elektriciteit af te nemen van Greenchoice. Deze levert
als enige leverancier in Nederland 100% duurzame energie met
Milieukeurmerk van Stichting Milieukeur. Deze groene energie heeft
geen CO2 uitstoot, waardoor de energie niet schadelijk is voor het
milieu. Het aanbod van Greenchoice is bovendien goed voor de eigen
portemonnee. De leverancier garandeert de laagste prijs voor groene
stroom en gas.

Met het Klimaatplan geven Kerkinactie en
ICCO vorm aan het klimaatbeleid in relatie tot armoedebestrijding
door te investeren in duurzame energieprojecten in
ontwikkelingslanden. De opwarming van de atmosfeer vinden zij een
vraagstuk van groot mondiaal onrecht. Tachtig procent van de CO2
uitstoot wordt veroorzaakt door industrielanden.
Ontwikkelingslanden worden zwaar getroffen door de
klimaatverandering en ontberen de financiële middelen om zich
aan te passen aan de gevolgen van de opwarming.

Om de aandacht te vestigen op het
Klimaatplan en de serieuze bedreiging van de opwarming van de aarde
voor mens, plant en dier trekken vanaf woensdag 13 december de
Waterheads gedurende twee dagen het land in.

bron:Kerkinactie