'Een strenge winter betekent een nieuwe humanitaire ramp in Pakistan.  De naderende winter is een tikkende tijdbom voor de  overlevenden van de aardbeving,' aldus noodhulpmedewerker Jacqueline van Dijck van Kerkinactie en ICCO.  Zij is op dit moment op bezoek in het noordwesten van Pakistan dat precies een jaar geleden werd getroffen door een verwoestende aardbeving.

Een jaar na de aardbeving in Pakistan hebben 3500.000 mensen nog altijd geen winterbestendig huis. De winter, die in november begint, kan een nieuwe ramp betekenen voor deze mensen. Het is voor hulporganisaties niet mogelijk te helpen met het bouwen van huizen, omdat de overheid dit als haar taak beschouwt.

Hulporganisaties ter plaatse, zoals Church World Service, bereiden zich voor op een nieuwe noodsituatie. Zij hebben pakketten met voedsel en stutmaterialen zoals ijzeren palen, golfplaten en zeil klaar staan voor 5.000 families. Zij krijgen hiervoor steun van Kerkinactie en ICCO.

'Het is goed dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Maar de keerzijde is dat ze traag werkt. Intussen stijgen de prijzen van bouwmaterialen, waardoor ze onbetaalbaar raken', zegt Van Dijck. Kerkinactie en ICCO steunen tegelijkertijd organisaties ter plaatse met het trainen van bouwvakkers. Daarnaast richten ze zich op wederopbouw door het bieden van o.a. trainingen aan leraren en kleine ondernemers, ondersteuning van nieuwe bedrijfjes en psychosociale gezondheidszorg. Een belangrijk onderdeel in alle hulpprogramma's is rampenmanagement, zodat gemeenschappen beter zijn voorbereid zijn op
eventuele toekomstige rampen.

Op 8 oktober 2005 kwamen bij de aardbeving in India en Pakistan 80.000 mensen om. Meer dan 3 miljoen mensen werden dakloos. Kerkinactie en ICCO ontvingen ruim 6 miljoen euro uit de Nationale Actie van de SHO en rechtstreekse giften van particulieren. Daarvan ging twee miljoen naar noodhulp, waaronder voedsel, medische zorg, tenten en gereedschap. Het overige geld is voor wederopbouw.

bron:ICCO