In het TROS consumentenprogramma RADAR is maandagavond 9 mei een reportage vertoond waarin wordt gesteld dat geld gegeven aan giro 555 niet goed terechtkomt in Sri Lanka. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), waarvan Kerkinactie deeluitmaakt, betreuren deze uitzending. De journalistieke onderzoeksmethode had nauwkeuriger gekund. 

De SHO leden werken in het veld vaak met lokale partners, ook het noodhulpprogramma van Kerkinactie en ICCO, waar zij soms al een jarenlange band mee hebben. Niet alle organisaties zijn dus onder eigen naam of logo in het veld herkenbaar. Zoals het er nu naar uitziet is er op de verkeerde plaats naar de verkeerde projecten gezocht waardoor de feiten niet juist worden weergegeven. De Samenwerkende Hulporganisaties hechten aan een duidelijke communicatie over de besteding van de gelden. Daarom ook zullen zij drie maandelijks rapporteren wat er met het geld gedaan wordt. In de eerste helft van juni zal de tweede tussenrapportage verschijnen. Daarin is voor iedereen zichtbaar welke projecten met het binnengekomen geld gefinancierd worden.

bron:PKN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular