Kerkinactie en ICCO lanceren zondag de landelijke campagne '15 cent', het bedrag waarmee een kind in een ontwikkelingsland een dag lang kan eten. Om aandacht voor de actie te vragen komen op 15 oktober 15 bekende Nederlanders bijeen in restaurant Fifteen. De actie heeft als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen om de oorzaken van ondervoeding in de wereld aan te pakken.

De Tafel van 15

Onder andere Eelco Brinkman, Pieter van Geel, Hans Visser en Bert Koenders discussiëren onder leiding van Jacobine Geel aan de Tafel van 15 over de oorzaken van ondervoeding in de wereld en hoe je met vijftien cent een wereld van verschil kunt maken. Het bedrag 15 cent is berekend door de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Na afloop van de bijeenkomst zullen alle 15 sprekers 15 anderen over de actie vertellen met het verzoek het eveneens 15 keer door te vertellen. In de hoop dat er een kettingreactie ontstaat, leert een simpele rekensom dat dan in zes stappen de boodschap in heel Nederland verspreid kan worden. Wie de boodschap zelf wil doorvertellen of mee wil doen aan de actie, kan voor meer informatie terecht op de website
www.15cent.nl. Via de website kunnen ook donaties worden overgemaakt.

Honger en ondervoeding

De dag na 15 oktober is het wereldvoedseldag, een van de belangrijkste dagen van het jaar gezien de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Jaarlijks sterven meer dan 10 miljoen kinderen van de honger en raken meer dan 250.000 kinderen blind door een gebrek aan vitamine A. Ondervoeding komt niet alleen voort uit een gebrek aan voedsel maar ook uit de omstandigheden waarin iemand verkeert. Armoede vormt hierbij een groot probleem. Er is daarom een structurele oplossing nodig om het armoedeprobleem en daarmee de ondervoeding aan te pakken.

Kerkinactie en ICCO

Kerkinactie en ICCO zetten zich wereldwijd in voor duurzame projecten op het gebied van basisvoorzieningen, zoals voedselzekerheid en onderwijs. Kerkinactie is in 1995 ontstaan uit de samenvoeging van allerlei bestaande kerkelijke initiatieven die zich bezighouden met zending en werelddiaconaat. ICCO is een interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Met de actie '15 cent' hopen Kerkinactie en ICCO zoveel mogelijk geld in te zamelen om de ondervoeding in de wereld aan te pakken. Zij geloven daarbij in een integrale aanpak waarbij een goede toekomst voor kinderen en hun familie's centraal staat.

bron:Kerkinactie