Hoe ervaren kerkelijk betrokken burgers hun veiligheid? Met welke vormen van geweld komen ze in aanraking? Wat moeten kerken doen tegen geweld? Met een enquàªte op haar website onderzoekt de Raad van Kerken welke ervaringen burgers hebben met geweld en hoe zij betrokken zijn bij activiteiten rond vrede en veiligheid. De enquàªte is onderdeel van het programma Geweld niet Gewild, een in de interkerkelijke campagne voor preventie en bestrijding van geweld.

Met het programma Geweld niet Gewild sluit de Raad van Kerken in Nederland zich aan bij het Decade to Overcome Violence, een initiatief van de Wereldraad van Kerken. De Raad van Kerken in Nederland zet zich de komende jaren in voor een bezinning op de vraag of het geweld in de wereld te keren is. Met eigen activiteiten en uitgaven maar vooral door initiatieven van plaatselijke of regionale groepen te stimuleren wil de raad een platform kweken voor veiligheid en vrede.

De Raad van Kerken in Nederland heeft met de campagne Geweld niet Gewild drie doelen voor ogen. Ten eerste wil ze dat mensen zich bezinning op vragen rond geweld: Wat zijn oorzaken, welke vormen zijn er en wie zijn de slachtoffers en de daders? De raad wil helder krijgen wat mensen, kerken en geloofsgemeenschappen kunnen doen om geweld te voorkomen of te verminderen. Het gaat de raad hierbij om zowel geweld op kleinere schaal (huiselijk geweld, straatgeweld) als om geweld tussen en binnen staten (oorlogsgeweld, humanitaire interventie, schending van mensenrechten en genocide). Tweede doelstelling is het onderzoeken van de rol van religie bij geweld, het goedpraten van geweld, het voorkà³men of tegengaan van geweld. Derde doelstelling is het uitwisselen van ervaringen. De enquàªte blijft de hele maand mei online.

bron:RKK