Donderdag 9 maart om 14.00 uur zal in de rechtbank van Utrecht een kort geding dienen van de Protestantse Kerk in Nederland tegende Nederlands Hervormde Gemeente (in hersteld verband) te Montfoort. De gemeenteleden, kerkenraad en kerkvoogdij van de vroegere Nederlands Hervormde Kerk konden en wilden zich niet in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) laten overgaan en zijn op 1 mei 2004 ingeschreven als Nederlands Hervormde Gemeente (in hersteld verband) te Montfoort.

De Commissie van Bijzondere Zorg binnen de PKN heeft maatregelen uitgevaardigd en wil dit nu afdwingen bij de rechter. In de Montfoortse gemeente hebben 5 gezinnen schriftelijk aangegeven dat zij mee wilden de PKN in. De volledige colleges van kerkenraad en kerkvoogdij alsmede het overgrote overige deel van de gemeente hebben aangegeven niet mee te kunnen gaan met de PKN.
Dit omdat zij de plurale vorm van deze kerk (PKN) alsmede de vernieuwde grondslagen niet konden en wilden onderschrijven. Elke zondag zijn er in Montfoort 2 diensten waarbij per kerkdienst ca. 750 personen aanwezig zijn. In Montfoort komen tot op heden nog steeds veel PKN-predikanten zondags preken.

De Commissie van Bijzondere Zorg (CBZ) van de PKN is aangeschreven door een aantal gemeenteleden die wel de PKN in wilden gaan. Hierop is de CBZ bij monde van ds. G.J. Wisgerhof (voorzitter) en dhr. dr. ir. J. van der Graaf gesprekken aangegaan met dekerkenraad en kerkvoogdij en heeft een tijdelijke PKN kerkenraad door de classis laten instellen. Deze wordt gevormd door ds. J.W.Verhoeven uit Oudewater als voorzitter en ds. C. Bos uit Benschop als scriba. Ook ds. M. van Kooten uit Montfoort is lid geweest van deze tijdelijke kerkenraad, maar heeft zich in oktober 2005 met een kanselboodschap teruggetrokken. Ds. M. van Kooten heeft aangegeven zich, hetzij bezwaard, achter de Herstelde kerkenraad te stellen en heeft aangegeven niet voor de PKN te willen preken in Montfoort.
De kerkenraad was inmiddels al uit de ambten (binnen de PKN) gezet, op verzoek van de CBZ. Kort hierna zijn de bankrekeningen van de kerkenraad en kerkvoogdij geblokkeerd door de tijdelijke kerkenraad en tegelijkertijd wilde de tijdelijke PKN kerkenraad samen met de CBZ een gemeenteavond beleggen in de kerkelijke gebouwen.

Dit weigerden de kerkenraad en kerkvoogdij, waarna een gemeenteavond in het plaatselijke rusthuis is belegd. Deze werd bezocht door 55 personen. "Gebleken is dat zich in Montfoort een Hervormde Gemeente (binnen de PKN) begint af te tekenen", aldus de Commissie. Inmiddels is de CBZ op 13 december overgegaan tot het uitvaardigen van "voorlopige maatregelen en voorzieningen" en wil deze nu afdwingen middels de kort geding rechter in Utrecht.
Deze voorlopige maatregelen en voorzieningen houden in dat:
- de CBZ en tijdelijke PKN kerkenraad kerkdiensten in de monumentale stadskerk wil gaan beleggen.
- de CBZ en tijdelijke PKN kerkenraad alle kerkelijke gebouwen en goederen wil ontvangen.
- de CBZ en tijdelijke PKN kerkenraad tegen "reële" exploitatiekosten de gebouwen beschikbaar kan stellen aan de huidige gemeentetenzij de belangen van de PKN gemeente worden geschaad.
- de Nederlands Hervormde Gemeente i.h.v. alle administratie zoals doopboeken, trouwboeken, etc. moet overdragen aan de PKN.
In de voorlopige maatregelen en voorzieningen van de CBZ zijn verder geen voorzieningen opgenomen voor hen die niet binnen de PKN kunnen en willen blijven. Dit wil de CBZ onder andere pas doen nadat alle leden die niet willen opgenomen worden in de PKN zich hebben laten uitschrijven.
Bron: Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente (in hersteld verband) te Montfoort

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular