De kerstdagen zijn bij uitstek dagen die iedereen met familie en
vrienden viert. Voor de militairen die op dit moment op uitzending zijn
ligt dat anders. Zij vieren de kerstdagen dit jaar zonder familie en
vrienden, maar met hun collega's in bijvoorbeeld Irak, Bosnië,
Afghanistan of de Perzische Golf. Een overzicht van de kerstgevoelens
in de uitzendgebieden.

Irak De eerste kerstman is al op Camp Smitty gesignaleerd en overal
hangt kerstversiering en staan kerstbomen. Ook op de slaaplocaties
staan boompjes, hangt sfeerverlichting en zijn deuren versierd. Op alle
Nederlandse kampen in de provincie Al Muthanna houden de militairen
tijdens de kerstdagen een uitgebreid kerstdiner. Ondertussen draait de
missie natuurlijk gewoon door. De militairen krijgen sinds deze week
veel kerstpakketten, kerstkaarten en brieven van het thuisfront.
Gemiddeld komen er 45 postzakken binnen per zending, nu zijn dat er
160! De bevelhebbers van de luchtmacht, landmacht en marechaussee
brengen een kerstbezoek aan de militairen in Irak.

Afghanistan In Afghanistan verblijven ruim 200 luchtmachtmilitairen.
Ook zij besteden aandacht aan kerst. Er is een kerkdienst, een
kerstbrunch, uiteraard een kerstdiner en een speciale kerst-sportdag.
Daarnaast bezoekt staatssecretaris Van der Knaap de troepen op
kerstavond en doet de plaatsvervangend bevelhebber der
Luchtstrijdkrachten datzelfde op eerste Kerstdag.

Bosnië Ook in Bosnië hebben militairen hun onderkomen versierd en
organiseren ze kerstdiners. Net als in Irak komt ook hier beduidend
meer post binnen dan normaal. Op de Banja Luka Metal Factory, waar
tachtig Nederlandse militairen op een overwegend Brits kamp
gestationeerd zijn, vieren de militairen kerst volgens de engelse
traditie. Op eerste kerstdag brengen de officieren de manschappen in de
ochtend warme chocolademelk op bed.

Perzische Golf Het marineschip Hr.Ms. Tjerk Hiddes brengt de Kerst op
zee door. De 168 bemanningsleden varen rond in de omgeving van het
Arabisch Schiereiland. Twee dagen voor Kerst bezochten de
staatssecretaris van Defensie en de Commandant der Zeemacht in
Nederland het schip. Op kerstavond verzorgt de Geestelijk Verzorger aan
boord een kerstviering. Op eerste kerstdag is er een kerstbrunch en op
tweede kerstdag zal voor de bemanning een kerstdiner worden verzorgd.

In totaal zijn ruim 2400 militairen op uitzending.

Bron: Ministerie van Defensie