Drieluik streeft naar meer (onderling) vertrouwen in e-factureren

Arnhem, 19 april 2010 Het Keurmerk E-factureren krijgt gezelschap van twee andere instrumenten die het vertrouwen in en de adoptie van e-factureren moeten vergroten. Het ene instrument is de gratis Checklist E-factureren, het andere instrument betreft het Certificaat E-factureren. De Checklist, het Keurmerk en het Certificaat worden gefaciliteerd door de onafhankelijk stichting Waarborg E-factureren.

Checklist E-factureren
De Checklist E-factureren behandelt exact dezelfde eisen, processen en uitgangspunten waarop de Belastingdienst controleert bij e-factureren en factuurverwerking: de zogenoemde Bedrijfs Proces Analyse (BPA) E-factureren. De reikwijdte en werking van deze checklist is dat een organisatie weet aan welke voorwaarden ze moet voldoen als ze aan de slag gaat met e-factureren en op instemming kan rekenen van Belastingdienst en accountant.

Een organisatie kan vervolgens met het Factuurkompas (www.factuurkompas.nl) een keuze maken uit dienstverleners, mocht ze besluiten om e-factureren te gaan uitbesteden. Op Softwarepakketten.nl kunnen ze kiezen uit financiële pakketten die voor e-factureren gereed zijn.

Keurmerk E-factureren en de Belastingdienst
Het Keurmerk E-factureren (www.keurmerkefactureren.nl) omvat technologie-neutrale basisprincipes die tussen twee organisaties van toepassing zijn. Het Keurmerk E-factureren is niet alleen bedoeld voor dienstverleners. Het is van toepassing op elke organisatie die via het vergroten van vertrouwen de adoptie en het rendement van e-factureren wil vergroten.

De reikwijdte van het Keurmerk E-factureren verschilt duidelijk (extern gericht, tussen handelspartners) van de Checklist E-factureren. Niettemin sluit het Keurmerk E-factureren nauw aan op de Checklist E-factureren: keurmerkvoerders kunnen aangeven op welke fiscale controleprocessen uit de Checklist E-factureren (en dus die van de BPA E-factureren van de Belastingdienst) het Keurmerk voor hen van toepassing is. Dit vergroot het onderlinge vertrouwen tussen handelspartners.

Certificaat E-factureren
Het Certificaat E-factureren is met name bedoeld voor dienstverleners en omvat een zware toets door onafhankelijke deskundigen op basis van de toepasselijke criteria uit zowel de Checklist als het Keurmerk E-factureren.

Dienstenrichtlijn
Het idee om met het keurmerk te komen heeft de steun van al meer dan dertig organisaties en van de EU Dienstenrichtlijn. Lidstaten worden verplicht actief maatregelen te nemen om te bevorderen dat diensterrichters vrijwillig kwaliteitsmaatregelen nemen, zoals het bevorderen van keurmerken, gedragscodes en vrijwillige normen.

Deze verplichting is opgenomen in artikel 11 en 12 van de Nederlandse Dienstenwet. Het Keurmerk E-factureren wordt officieel uitgereikt op 7 juni 2010 op het Factuurcongres. Het Factuurcongres 2010 is gratis toegankelijk voor doelgroepbezoekers.