MKB-Nederland is verheugd dat Provinciale Staten (PS) van Gelderland de aanleg hebben weggestemd van een Nationaal Leisure Centrum (NL.C) met 150.000 m2 aan winkelvloer in een weiland bij Geldermalsen. De provincie toont met dit besluit aan het belang in te zien van hoogwaardige en gevarieerde detailhandel.

PS hebben woensdagavond het streekplan Gelderland goedgekeurd zonder het aan te passen ten faveure van het NL.C. MKB-Nederland heeft zich steeds verzet tegen dit grootschalige winkelproject. Extra winstpunt is dat de provincie met het oog op de toekomst ook een ruimtelijke detailhandelsvisie gaat opstellen.

Mkb-ondernemers zijn niet tegen vernieuwing. Echter, onduidelijk is wat de sociaal-economische effecten zijn van een megalomaan project als het NL.C op de wijde omgeving. Hier is onvoldoende onderzoek naar gedaan. Bureau DHV en de Universiteit van Amsterdam verwachten een verlies van vijfduizend banen alleen al in de omliggende steden. Mogelijk zullen zelfs de binnensteden van Den Bosch en Utrecht de gevolgen merken.

MKB-Nederland pleit ervoor dat elke provincie een gedegen detailhandelsvisie opstelt, die als serieus toetsingskader fungeert bij de controle van het ruimtelijk beleid van gemeenten. De Nota Ruimte legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de decentrale overheden neer. Tot nu toe is daar nog maar weinig van terecht gekomen. Gelderland is daarom in de ogen van MKB-Nederland een voorbeeld voor alle provincies.

bron:MKB