(Persbericht) De nieuwe naam van Kinderopvang de Bevelanden is Kibeo. Daarmee is de organisatie klaar voor de toekomst, de nieuwe uitstraling past beter bij de missie en kernwaarden. Kinderopvang de Bevelanden neemt ook afscheid van haar regionaal gebonden naam. De naam is nog steeds wel geïnspireerd op de regio waar zij haar oorsprong heeft.

Missie en kernwaarden
Kibeo richt zich de komende jaren op kinderopvang dichtbij de wensen van ouders, zodat zij werk en de zorg voor kinderen goed kunnen (blijven) combineren. Met de kernwaarden ´dichtbij‘˜, ´vertrouwd‘˜, ´goed verzorgd‘˜ en leuk, geeft Kibeo invulling aan de missie.

Dichtbij
´Dichtbij en vertrouwd‘˜ waren altijd al belangrijke uitgangspunten. Doel van Kibeo is een kindercentrum in elke wijk of elk dorp, waar mogelijk in samenwerking met de basisschool. Ouders vinden opvang dichtbij werk of huis heel belangrijk en kinderen voelen zich thuis in een vertrouwde omgeving.
´Dichtbij‘˜ krijgt nu een extra betekenis, door kinderopvang passend bij de wensen van de ouder aan te bieden. Ouders hebben vanaf 2012 veel meer keuze. Bijvoorbeeld in uren en tijden, maar ook in faciliteiten zoals het wel of niet verstrekken van luiers of de mogelijkheid om dagdelen te ruilen.

Vertrouwd
Bij Kibeo kunnen ouders er op rekenen dat het goed is. Niet alleen voldoen de vestigingen aan alle wettelijke veiligheids-, gezondheids-, en Arbo eisen. Ook moet de temperatuur en luchtkwaliteit overal op orde zijn en is bijvoorbeeld het meubilair gecertificeerd en geschikt bevonden voor kinderen. De zogenaamde horizontale groepen, waarin kinderen van à©à©n leeftijdscategorie bij elkaar zitten, geven rust en vertrouwen aan kinderen à©n ouders.

Goed verzorgd
Een schoon en opgeruimd kindercentrum is een belangrijke voorwaarde voor verantwoorde opvang. De interieurrichtlijnen die Kibeo in 2010 invoerde, zijn al een stap in de goede richting. Maar ook in de toekomst zal Kibeo hieraan extra aandacht schenken. Doel is om in 2012 en 2013 al onze kindercentra een uitstraling te geven die schoon, opgeruimd, fris en uitdagend is.

Leuk
We zouden bijna vergeten dat kinderopvang gewoon leuk moet zijn. Ouders voelen zich welkom, kinderen spelen er naar hartenlust en de medewerkers zijn gastvrij. De lach die je terugziet in het nieuwe logo benadrukt dit nog eens extra.

Bezoek de nieuwe website op http://www.kibeo.nl