op 17 januari 2007 heeft de kick-off bijeenkomst plaatsgevonden van het Platform Elektronisch Factureren, Platform ELFA. Tijdens de bijeenkomst is de specifiek voor dit platform ingerichte website www.platformelfa.nl gelanceerd. Bovendien is uitgebreid stilgestaan bij het activiteitenprogramma voor het jaar 2007. Deze en andere activiteiten zijn gericht op het bereiken van concrete resultaten, in en buiten Nederland.

Platform ELFA is geïnitieerd door Factuurwijzer en heeft als hoofddoelstelling om de penetratiegraad van elektronisch factureren in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te laten profiteren van de grote voordelen van elektronisch factureren.  Platform ELFA bestaat, anderhalve maand na de start, uit de volgende deelnemers: AcceptEmail, ACCS Groep, ADP Clearing, Anachron, BancTec, Billington, Bluem, CTAC AMI, Document Dialog, Difas, IM Nederland, InterCommIT, ISProjects, MOBA Consulting, Purchase2Pay.com, Q-BIS Billing Services, Rotaform, Silverback Factuurwijzer, SIMAC Datacollect, SRC System Integrators, StreamServe, TIE en 20/20 VISION. 

De website van Platform ELFA is een van communicatiekanalen van Platform ELFA. Op deze website is allereerst achtergrondinformatie te vinden over Platform ELFA. Daarnaast toont de website welke partijen aan Platform ELFA deelnemen. De komende periode worden de gegevens van de deelnemers aangevuld met een overzicht van de diensten en de functionaliteiten die zij aanbieden. Hierdoor kunnen geïnteresseerden zich in eerste instantie beter informeren en laten voorlichten.  Daarnaast toont de website welke activiteiten in welke programma’s worden uitgevoerd. Langs deze weg kunnen de deelnemers inloggen op de binnenkort te realiseren werkgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van ketenintegratie, marketing, (self) audit, standaardisatie, communicatie, et cetera. Tot slot worden de resultaten getoond die Platform ELFA boekt: publicaties, nieuwsitems, resultaten binnen de programma’s en koppelingen naar andere initiatieven in binnen en buitenland.  

Deelname aan Platform ELFA is niet alleen voorbehouden aan aanbieders van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Deelname staat ook open voor gebruikers, publieke instellingen, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, aanbieders van administratieve en financiële producten, zoals creditmanagement organisaties en financiële instellingen.  

bron:Silverback