(Persbericht) 15 december 2011

´Hoe weet ik of iemand de juiste partner is voor mij?‘˜ en ´Waaraan herken ik hem of haar?‘˜ Het lijkt alsof we vaak op het verkeerde type vallen. Voor iedereen die het zat is om energie, tijd en geld te investeren in de ´verkeerde partner‘˜, heeft Monica Wardenaar het boek ´KIJK! Helemaal jouw type‘˜ geschreven.

Zeker in het begin van verliefdheid, als je alles nog door een roze bril ziet, ben je geneigd bepaald gedrag van de ander goed te praten. Of denk je graag dat iemand wel zal of kàƒ n veranderen. Door inzicht te krijgen in welke menstypes er zijn, besef je dat we allemaal aangeboren neigingen en gedrag hebben die niet zullen veranderen. Het is dus belangrijk om er achter te komen of iemand bij je past, voordat de hormonen en vlinders in je buik het overnemen van je hersens en gezonde verstand. ´KIJK! Helemaal jouw type‘˜ gaat niet over soulmates of over hoe je de enige ware kunt vinden. à¢â‚¬Å“In dit boek lees je hoe je het type dat het beste bij jou past kunt herkennenà¢â‚¬, zegt Monica Wardenaar. Het bijzondere aan deze typologie is dat je aan de buitenkant, dus aan uiterlijke kenmerken en gedrag, kunt zien hoe iemand aan de ´binnenkant‘˜ is. Op deze manier kun je eerder beslissen of je iemand beter wilt leren kennen of niet.

à¢â‚¬Å“Ik spreek regelmatig mensen die graag eerder hadden geweten over deze manier van naar mensen kijken. Het had veel valse hoop en frustratie kunnen voorkomenà¢â‚¬, aldus Wardenaar. Herkenbare uitspraken als: ´nu begrijp ik waarom wij zoveel strijd hebben‘˜ of ´Als ik eerder met deze typologie in aanraking was gekomen, had ik geen vier jaar in deze relatie geïnvesteerd. Ik zie nu duidelijk in dat het nooit iets had kunnen worden tussen ons.‘˜ Maar ook uitspraken van bevestiging en herkenning zoals: ´ik voelde een klik en wist meteen dat het goed zat, nu begrijp ik waarom‘˜ of ´nu ik weet dat hij dat echt nodig heeft, vind ik het makkelijker dat te accepteren.‘˜

KIJK! Helemaal jouw type, hoe je aan uiterlijk en gedrag je ideale partner herkent
Monica Wardenaar - ISBN 978 90 818157 0 3

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie
www.kijkhelemaaljouwtype.nl
[email protected]