Bij de politie wordt regelmatig melding gemaakt door mensen die goederen via Internet, bijvoorbeeld via Marktplaats.nl, kopen, deze geheel of gedeeltelijk betalen, waarna de verkoper niets meer van zich laat horen. Het gaat dan vaak om computerapparatuur zoals laptop´s of navigatiesystemen waar men soms enkele honderden Euro´s voor betaalt. De politie wil iedereen waarschuwen om voorzichtig om te gaan met het kopen via deze sites.

In veel gevallen vraagt de verkoper van een aanbieding om eerst het overeengekomen bedrag over te maken. In sommige gevallen wordt zelfs een spoedoverboeking gevraagd. Nadat het geld is overgemaakt wordt dan niets meer van de aanbieder vernomen.
Later blijkt de verkoper niet meer via zijn e-mail adres te reageren. In veel gevallen is dat een adres via hotmail. Ook blijkt vaak dat het opgegeven woonadres niet bestaat of dat daar een bedrijf is gevestigd dat van niets weet.

Van dit soort voorvallen wordt vaak melding gemaakt bij de politie. Omdat het in juridische zin vaak gaat om een geschil tussen koper en verkoper, kan de politie hier in lang niet alle gevallen iets aan doen.
De benadeelden blijft in die gevallen niets anders over dan een civiele procedure te starten tegen de verkoper.
De politie waarschuwt iedereen om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij dit soort transacties. Een gezonde dosis achterdocht is hierbij de beste raadgever.

Bron: Politie Gelderland-Zuid