Het nieuwe televisieseizoen heeft een groot aantal veranderingen gebracht. De nieuwe zenderindeling op Nederland 1, 2 & 3 is van start gegaan. Daarnaast zijn er diverse nieuwe programma's geïntroduceerd, zowel op de publieke als op de commerciële zenders. Voor veel televisiekijkers hebben deze veranderingen geen verbetering gebracht, integendeel. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoekbureau MarketResponse heeft uitgevoerd onder een representatieve steekproef van ruim 500 televisiekijkers van 18 jaar en ouder.

Resultaten
Gevraagd naar de aantrekkelijkheid van het televisieaanbod in het nieuwe seizoen, blijkt 22% van de kijkers het aanbod minder aantrekkelijk te vinden in vergelijking met het vorige seizoen. Slechts 8% vindt het aanbod verbeterd, voor 55% is er geen verschil in aantrekkelijkheid en 14% heeft geen mening. Vooral ouderen zijn niet bepaald te spreken over het nieuwe aanbod; 41% vindt dat er sprake is van een verslechtering (tegenover 9% voor wie er sprake is van een verbetering). Kijkers onder de 30 jaar beoordelen de wijzigingen op televisie het meest positief. Deze laatste groep kijkers lijkt ook beter hun weg te hebben gevonden op de nieuw ingedeelde publieke netten. Ouderen geven relatief vaak de voorkeur aan de oude zenderindeling van Nederland 1, 2 & 3 (37% prefereert de oude indeling). Ze vinden de nieuwe indeling vaak rommelig en onoverzichtelijk, al relativeren ze dit deels met opmerkingen als: 'het is wennen' of 'ik moet de programma's die ik altijd keek nog zoeken'.

Van de nieuwe programma's zijn vooral beide ijsdansprogramma's (Sterren dansen op het ijs van SBS 6 en Dancing on ice van RTL 4) populair. Bijna de helft van de kijkers heeft al eens afgestemd op deze programma's. Ook de talkshow van Pauw & Witteman is al veel bekeken (42%), zeker gelet op het feit dat dit programma buiten prime time wordt uitgezonden. De drie genoemde programma's hebben allen een waarderingsscore van (ruim) een 7.

Methode
Het onderzoek is uitgevoerd met gebruikmaking van telefonische interviews en opgenomen in een omnibus, binnen het panel van MarketResponse: De Onderzoek Groep. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 20 september tot 28 september 2006, onder een representatieve steekproef van 501 televisiekijkers van 18 jaar en ouder.

bron:Marketresponse